Alumni, Education, Projects

Aktivitetens värde och betydelse – Simning för muslimska kvinnor

January 28, 2019

Under hösten 2018 pågick kursen Aktivitet och social innovation för studerande som går sitt tredje år på utbildningen. Några av målen i kursen vara att studerande skulle identifiera områden där ergoterapeuten kan skapa social nytta. Studerande skulle även identifiera riskgrupper i samhället samt skapa en idé för hur riskgruppens hälsa kan stödjas i vardagen. Här kommer ett inslag från en av grupperna.

Under kursen Aktivitet och social innovation har vi arbetat innovativt kring ergoterapi. Vi har dessutom arbetat med att förstå hållbarhet och brukarmedverkan i innovationer. Vi har träffat somaliska kvinnor och utfört en semistrukturerad intervju. I intervjun framkom det att simning är viktigt, men nästan omöjligt för muslimska kvinnor i Finland på grund av deras religion och hur simhallarna är strukturerade. Möjligheterna för simning för endast kvinnor är väldigt få och det råder brist på kvinnliga sim-övervakare. Muslimska kvinnor känner även att de ofta möter andras motstånd i samhället.

Simning har en kulturell och social betydelse för kvinnor från Somalien. Det är en aktivitet som möjliggör socialt umgänge och känslan av gemenskap. Aktiviteten är förknippad med skötsel av personlig hygien och fysisk aktivitet, samt bemötandet av andra kvinnor med samma värdegrunder och tankar. Simning ses som ett socialt evenemang och ett kontext som upprätthåller känslan av gemenskap. Aktiviteten har således en betydelse både på individuell och gruppnivå. Möjligheten att kunna utföra denna aktivitet kan anses främja känslan av sammanhang och stöder integrationen i det finska samhället. Simning utomhus är inte möjligt och det finska samhället är mycket annorlunda än vad kvinnorna är vana vid. Möjlighet för simning i simhallar för denna målgrupp kan kännas som en liten och obetydlig satsning, men efter diskussionerna med kvinnorna kunde vi se vilken stor betydelse detta kunde ha för att stärka känslan av att kunna påverka den egna tillvaron och skapa en meningsfull vardag.

Målet med vår sociala innovation är att möjliggöra delaktighet samt en meningsfull vardag för vår denna grupp ab kvinnor i samhället. Vår sociala innovation går ut på att ett ökat antal simhallar skulle ordna simturer för endast kvinnor samt att sprida information om detta. Vi kommer att ha en representant för de muslimska kvinnorna med för att bättre kunna möta kvinnornas behov. Med hjälp av en representant kan vi jobba utifrån ett brukarperspektiv, där brukaren är med i planeringsprocessen. På det här sättet erbjuds de muslimska kvinnorna de bästa möjliga lösningarna för att motverka aktivitetsdeprivation.

Jaana, Martin, Tilde, Matilda, Pinja och Marina