Education

Aktivitetens inverkan på hälsa kan förebygga mental ohälsa

December 14, 2017

Inom kursen Aktivitet och social innovation har vi varit på studiebesök till Sympati psykosocialförening, som är en tredje sektors organisation. Sympati är en förening som erbjuder kamratstöd för personer som lider av mental ohälsa och verksamheten grundar sig främst i frivillighetssarbete. Sympati erbjuder olika aktiviteter som har tagits fram med deltagarnas medverkan.

Vi anser att Sympatis verksamhet är viktigt eftersom det är viktigt att känna tillhörighet. Att göra något för andra kan även vara terapeutiskt i sig själv för en del individer.

Vi kan konstatera efter studiebesöket att vuxna unga med mental ohälsa är en grupp som är svår att nå fram till. Forskning om mental ohälsa påvisar att tillståndet lätt leder till isolering. Detta kan ha olika orsaker men samhällets normer kan vara en stor tröskel för en vuxen med mental ohälsa. Om människor utsätts för aktivitetsorättvisa finns det risk för aktivitets marginalisering, aktivitetsdeprivation och aktivitetsalienation. (Stadnyk m.fl. 2004)

Vi anser att ergoterapeutens kunskap om aktiviteters inverkan på hälsan och välmående kan användas i förebyggande arbete inom mental ohälsa på individ-, grupp-, och samhällsnivå. Genom att lyfta upp begrepp som aktivitetsrättvisa och aktivitetsorättvisor kan ergoterapeuter arbeta för människors lika rätt till aktivitet och genom det förebygga mental ohälsa.

Niklas Heinonen, Andrea Fuentes Larsson och Mikalea Hellström

Källa: Stadnyk, Robin L.; Townsend, Elisabeth A and Wilcock, Anna A.2004.Occupational Justice. I: Christiansen, C., & Townsend, E. (2004). Introduction to occupation : The art and science of living. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.