Student Life

Från post it-lappar till konkret förändring – ett recept till vinnande koncept

April 12, 2019

+1

Most people have heard of the word concept. But what does it really mean? And why is it important? We went to a workshop at Mirum Agency to get professional help with finding concrete answers to these, quite abstract, questions.

 

Koncept. Konceptualisering. Att konceptualisera. Vad innebär det egentligen? Hur gör man det? Varför ska man göra det?

De flesta har nog en föreställning om vad ett koncept är. Men exakt vad det det betyder och innebär är svårare att slå fast. Någon entydig definition på vad ett koncept är verkar vara svårt att hitta. Men jag tänker att det kanske det inte behövs, så länge man förstår vad det innebär. Under onsdagens workshop på Mirum Agency fick vår grupp frågan om vad ett koncept är. “En lite mer välutvecklad idé”, “ett slags inramning/avgränsning” och “en plan på att skapa något” är några av våra svar.

Chris Langenskiöld, servicedesigner på Mirum, hjälpte oss att sätta ord på vad ett koncept kan vara. Det hela handlar om att ha en idé till en produkt, service eller upplevelse och sedan göra en plan på hur man kan vidareutveckla den. Denna process delas in i olika faser, som alla är viktiga för att nå framgång med konceptet. Några viktiga ingredienser för att lyckas med en konceptualiseringsprocess är:

– gör ordentlig bakgrundsforskning, dyk in i området ni ska jobba med

– problematisera och ställ kritiska frågor

– ha en deadline

– arbeta i grupp för att få olika perspektiv,  men se ändå till ha tid att individuellt fundera

– gör experient och prototyper

-följ en checklista för att säkerställa att ni inte missar något viktigt

Det finns många fördelar med att skapa ett koncept: det gör det lättare att förstå, förklara, skydda och (i ett senare skede) sälja sin produkt/service/upplevelse. Dessutom blir det enklare att hålla fokus på vart man är på väg under arbetsprocessen om man har definierat vad ens koncept innehåller.

Vårt mål med kursen “Creating work-life skills in an entrepreneurial environment” är att skapa ett vinnande koncept för Arcadas framtida inlärningsmiljö. För att lyckas med detta är det av högsta vikt att vi får rätt verktyg och lär oss nya metoder. Det kan man verkligen säga att vi gjorde på Mirum. Under två effektiva timmar fick vi gå från teori till praktik och lära oss en början till att skapa ett koncept. Det gick helt och hållet hand i hand med kursens mål och det vi lärt oss från tidigare. Stort tack till Chris och hans kollega Susanna Kivisilta som gjorde detta besök möjligt!

– Linnea Mattsson 16FV