Education, Events

Ingenjörsstudenter på mässa till Lahtis 21.4.2017

May 2, 2017

Materials Processing Technology samt Process- och Materialteknik-studerande besökte Muovi ja Pakkaus 2017 mässan i Lahtis som en del av kursen Hållbar teknik.

Mässan var relativt liten, men mycket fokuserad på plastindustrin. Vi mötte många företag inom plastindustrin, allt från råvarotillverkare, planeringsföretag, 3D printning och tillverkare av hållbara produkter.

Som första års studerande var mässan en mycket positiv upplevelse eftersom vi fick se att vi har en framtid i en stark och framgångsrik industri. För internationella studerande var språkbarriären ett bekymmer men efter att de bekanta sig med experterna vid mässan var de övertygade om att det finns många spännande möjligheter även för dem.

”Hållbar teknik”-kursen 2017

Mera om evenemangen