Events, Research

Energidiagnos och -effektivitet på Energiveckan i Vasa

April 13, 2016

Arcada och Institutionen för energi- och materialteknik deltog i Vaasa EnergyWeek i slutet på mars. Prefekt Mikael Paronen föreläste om energidiagnos för byggnader och Arcadas värmeförlustmätare och där tillhörande servicekoncept presenterades. Båda väckte intresse bland besökarna.

Värmeförlustmätaren, som Arcada har tagit fram, är designat för att mäta U-värdet i fastigheter. U-värdet beskriver hur väl ett fönster, eller någon annan del av byggnaden, isolerar mot värmeförluster. I fjol vann Arcada tillsammans med Salfords Universitet en tävling om effektiva U-värdesmätningar anpassade för den brittiska marknaden.

Läs mer om prisbelöningen här. Är du intresserad av fastigheter och energifrågor – läs mer här!

/Björn