Education

Verksamhetens resultat bådar gott – dags att pusta ut

July 2, 2015

+5

Det akademiska året på Arcada 2014-2015 kännetecknas inte bara av många och krävande förändringsprocesser  utan också av goda resultat och framgångar. Förra hösten inledde vi  verksamheten med den trygghet  det beviljade verksamhetslovet för en självständig högskola innebar men också med den osäkerhet som präglar hela  ykeshögskoleväsendet  gällande ekonomiska nedskärningar och den nya finansieringsmodellen.

Planerna för utveckling av verksamheten vid den nya högskolan var klart uttalade och vi tog i bruk nya studieplaner .  Idag vet vi att vi lyckades. En färsk rapport gällande yrkeshögskolornas resultat 2014 (Jonninen J 2014) visar att Arcada förbättrat sina resultat betydligt på flera punkter:  bl.a andelen studenter som avlagt 55 sp, extern forskningsfinansiering, avlagda studiepoäng vid den öppna yrkeshögskolan och avlagda högre yrkeshögskole-examina. När högskolornas storlek beaktas placerar Arcada sig på femte plats av 24 yrkeshögskolor för sammanslaget resultat för finansieringsindikatorerna. Ett resultat som heter duga! Detta skulle inte ha lyckats utan alla medarbetares  insatser och målmedvetna arbete samt engagerade studenter. Tack!  Vårens ansökningar visar dessutom att Arcada är en attraktiv högskola. Den nya möjligheten att få en studieplats via den öppna yrkeshögskoleleden har berett många en ny möjlighet att få en studieplats och Arcadas sommarskola erbjuder möjlighet att använda sommarperioden för studier, vilket många utnyttjar. Arcada är en liten högskola, men vi växer och har ökade volymer både inom utbildningen och forskningsverksamheten.

Vi vet redan nu att vi står inför nya utmaningar. Pressen på yrkeshögskolorna och krav på strukturella förändringar fortsätter. Den internationella evalueringen av högskoleväsendet visade att utbildningen i Finland håller klassen, men att gränserna i dualmodellen måste suddas ut och alla hinder för samarbete mellan universitet och professionshögskolor bör slopas. Forskningens samhälleliga effekter är ett centralt utvecklingsområde. Det blir intressant att se hur högskolesamarbetet i Tammerfors, det s.k T3-konceptet,  utvecklas och dess inverkan på hela högskoleväsendet. Vi skall satsa på arbets- och studieklimatet, så att vi alla upplever mening och glädje i vardagen och trivs med det vi gör tots hetsen. Vi skall ta tillvara resurser och styrkor och stöda varandra att lyckas.

Jag önskar alla medarbetare och studenter en välförtjänt paus från arbete och studier samt en avkopplande,  solig sommar