Education
  • Min son och HoSKeiten Marias bröllop för några veckor sedan. De träffades på HoSKens årsfest för tre år sedan

Glädje och lycka!

March 27, 2015

+6

FN firade den internationella lyckodagen den 20 mars. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sade  år 2013 då dagen infördes att lyckan ligger till grund för människans önskningar och  beklagade att materiellt välbefinnande fortfarande är otillgängningt för en stor mängd människor som lever i fattigdom. Mätningar visar att de nordiska länderna ligger i topp när det gäller hur lycklig befolkningen upplever sig, men också här ökar fattigdomen. Den här utvecklingen är ytterligare en grund för att vi på Arcada skall fortsätta att jobba för en hållar framtid och bevarandet av den nordiska välfärdsmodellen med fokus på att bidra till att lösa de globala problemen. Detta gör vi genom att utbilda kunniga, driftiga och nyskapande proffs.

Förra veckan hade jag igen en gång nöjet att delta i HoSKens årsfest och glädjen att hålla institutionens hälsningstal. Denhär gången valde jag som ämne studenterna, glädje och lycka. Tanken var att stanna upp och ta tillvara allt det goda och positiva som finns också i en orolig och otrygg värld. Jag vill också tacka för den fina utmärkelsen till SuperHoSKeit.

Jag önskar er alla studiemotivation och arbetsglädje! Vi går mot varmare och soligare tider!
/Camilla Wikström-Grotell

 

Här följer institutionens hälsningstal från HoSKens årsfest i sin helhet:

Herr ordförande, viceordförande, studenter, inbjuda gäster,

Först vill jag tacka för äran att få hålla ett hälsningstal på er årsfest, det är för mej en stor glädje! När man väljer sitt ämne blir det ett tillfälle för reflektion över de stora frågorna i livet, den utveckling som skett på högskolan, vart världen är på väg och trenderna inom idrott, social- och hälsovård.  Valet denna gång föll på er studenter, er vardag och ert studieliv. Temat är glädje och lycka. Många frågar sig kanske varför, det är i dagens läge så lätt att fokusera på problem i stort och smått.

Vi lever i en orolig tid, otryggheten och klyftorna i samhället har ökat både i Finland och ute i stora världen, de ekonomiska svårigheterna berör alla, högskolan och social- och hälsovården står inför stora utmaningar. En färsk doktorsavhandling skriven av Mervi Flinkman vid Åbo universitet  visar skrämmande resultat. Upptill var fjärde ung sjukskötare överväger att helt byta bransch. De upplever överbelastning och emotionell stress samt dålig introduktion till sitt arbete. Denna trend skall vi tillsammans vända. Arbetsglädje, -trivsel och -engagemang är det viktigaste speciellt i människonära yrken.

Enligt en populär teori har dagens ungdom det alltför lätt i livet. Detta är ett citat från ett tal till studentkåren på HU som president Kekkonen höll år 1969 och teorin är fortfarande högaktuell. I dagsläget är det politiska motdraget skärpt studiedisciplin. Men kunde vi i stället satsa på helt andra lösningar. Kan vi utmana studenterna till att överträffa sig själva? Kan glädje över att lära sig nytt och lyckas vara lösenordet i studierna. Borde vi införa en ombudsman för studenter?  Kunde studentinflytande gällande högskolans interna angelägenheter utökas ytterligare för att öka mottagandet av intryck från olika håll. Ökat ansvar kräver ökad insyn och medför mognad, utveckling  och ökat engagemang.

Så hur kommer då lyckan in i bilden? Vad är lycka? Lycka är en subjektiv känsla och upplevelse, men för  de flesta handlar det om konkreta saker som hälsa, meningsfull sysselsättning, ett jobb man trivs med och ekonomisk trygghet,  sociala kontakter som familj och vänner, möjlighet till avkoppling och rekreation. Vårt samhälle utvecklas inte lyckligt, om inte den ungdom som förbereder sig för sin livsuppgift tror på en tryggad framtid, är tillfredsställd med sina studier och sitt kommande arbete och ser en mening i det. Det kräver att man känner att man är med och styr skeppet, som står för både högskolan och samhället.

Ni i som deltar i denna årsfest är lyckligt lottade! Ni har kunskap om hälsa. Era studier leder till meningsfulla jobb. Människor visar uppskattning för ert arbete som får näring av att känslor ofta är involverade; det kan vara glädje men också rädsla, ångest, lättnad eller lycka, ibland djup sorg. De allra flesta av er kommer att få ett arbete som motsvarar er kompetens och möjlighet till en fin kariärsutveckling. En del väljer att studera vidare. Många dörrar öppnas. Ni sitter idag på årsfest omgivna av studiekamrater och goda vänner, skapar nätverk för livet.

Forskning visar att vi i livet såväl som på arbetet vinner mycket med att fokusera på det positiva, på styrkor och resurser. Vi skall alltså ta vara på  glädjen och jag önskar er en kväll fylld av sång och glädje. Ta glädjen med er och sprid den i vardagen på Arcada. Jag vill också tacka er för att ni studenter medför stor glädje och mening i mitt dagliga värv. Till slut vill jag tillsammans med min man dela vår familjs lycka med er. För tre år sedan deltog jag i denna fest med min son som avec. Nu är Max på bröllopsresa med den vackra hoskeitflickan Maria som satt vid hans vänstra sida. Så kan det också gå! HoSKens årsfest kommer alltid att finnas i våra hjärtan.

Kära studenter! Dear students!  Ta vara på stunden. Välj att se möjligheter och resurser framom problem och svårigheter. Var modiga och nyskapande. Sträva till att hitta balans i livet, mellan studier och fritid, mellan tid för er själva och umgänge med vänner, mellan hårt arbete och fest. Sköt om er själva och utnyttja all er kapacitet. Framför allt önskar jag er lycka i livet, glädje i er kommande profession och en glad årsfest. Höj era halvfulla glas! Skål! Kippis! Cheers!