Education

Det nya akademiska året i full rulle!

September 23, 2014

+3

Det nya studie- och arbetsåret med många stora utmaningar har inletts med ett rekordantal nya studenter. Vi har alltså en spännande höst framför oss med mycket nytt på gång och förväntningarna inför framtiden är höga.  Jag hoppas alla är taggade och fulla av energi efter den varma och soliga sommaren.

Studenter och medarbetare i högskolan är vår största tillgång, den utgångspunkten har styrt planerna för den nya högskolan och det nya verksamhetsåret. Det är här vi gör våra satsningar.  För det första har vi genomfört en intern omfattande flytt. Huvudidén är att stärka de kollektiva arbetssätten och skapa mera funktionella arbetsutrymmen, där medarbetare som jobbar nära tillsammans också fysiskt finns bredvid varandra. Vi försöker förbättra möjligheterna att samarbeta och jobba i team för att stärka kreativitet och nyskapande i undervisning, forskning och stödfunktioner. Vi har också haft som mål att skapa en högskola där studenternas resurser och kunnande tas tillvara så att vi ytterligare förbättrar och satsar på handledning och coaching som stöd för aktivt och självstyrt lärande.

Institutionernas amanuenser och lärartutorer har ett stort ansvar för denna utveckling. De nya studieplanerna som har utvecklats under de två föregående arbetsåren stöder ett huvud- och biämnestänkande, flexibla studiegångar och möjligheter att skap aindividuella studieprofiler. Vi har också tagit i bruk nya verktyg för att hjälpa studenterna hitta rätt och planera sina studier effektivt. Forskningsverksamheten sjuder av liv. Flera nya stora projekt har inletts, där studenterna involveras i ett tidigt skede av studierna och jobbar i nära samarbete med lärare, forskare och exporter från arbetslivet.

För medarbetarnas del försöker vi stöda upp arbetstrivsel som arbetsförmåga samt nya arbetssätt. Projektet Go active med såväl motions- som kulturaktiviteter fortsätter, vi ordnar  säkerhetsfortbildning och hälsodag och stöder detta arbetsår speciellt upp den pedagogiska kompetensen via en omfattande satsning på utveckling av nätstödd flerformspedagogik i samarbete med yrkeshögskolan Diak.

Det blåser också hårda nordanvindar. Statsmakten spelar svälta räv med högskolorna. Den nya resultatorienterade finansieringsmodellen bidrar till ökad fokusering och resultatorientering i verksamheten. Det visar uppföljningen av indikatorerna för år 2013. Arcada har förbättrade resultat på så gott som alla mätare, men de har många andra högskolor också. Samtidigt ökar konkurrensen och de starka äter upp de svaga. Arcada hör ändå till vinnarna i spelet och framtidsutsikterna är goda!

Också på studenterna är kraven höga från politiskt håll. Så här sammanfattade jag de politiska förväntningarna på studenterna i ett litet inte helt seriöst tal på HOSKens årsfest i april 2014.

 1. Du skall inte förvärvsarbeta eller ha andra intressen  vid sidan av studierna.
 2. Du skall inte missbruka högskolans eller Undervisningsministeriets namn, för då kommer du att få ditt straff i form av krav på återbetalning av studiestöd.
 3. Du skall absolut inte missbruka alkohol eller andra njutningsmedel, det försämrar din studie-effektivitet.
 4. Också den heliga sabbatsdagen kan användas för studier.
 5. Visa aktning för din lärare och rektor, så att du får studera på Arcada, dock högst i tre till fyra år.
 6. Du skall inte missa deadlines eller fuska i studierna, urkund ser dig!
 7. Du skall inte stjäla studiepoäng, men gärna tillgodoräkna sådana.
 8. Du skall inte vittna falskt i dina tenter, det ger dåliga vitsord, i värsta fall straffas du med en omtent.
 9. Du skall inte ha begär till din nästas studiepoäng eller vitsord.
 10. Du skall inte fira sommarlov utan använda årets alla dagar och dygnets timmar för studier.

Dessa påbud kan möjligen vara svåra att efterleva.  Därför har jag utarbetat nya budord för framgångsrika studier vid Arcada, de är bara fyra till antalet:

 1. Tro på dej själv och din förmåga, var nyfiken och gör ditt bästa!
 2. Bygg nätverk och studera i grupp, sök aktivt handledning och utnyttja dina styrkor!
 3. Din bästa tid är nu! Skapa balans mellan studier, arbete och socialt liv!
 4. Lev och lär i enlighet med din övertygelse, dina värderingar och drömmar, satsa mot stjärnorna!

Här hittar du också en länk till mitt introduktionstal på inskriptionen den 3.9.2014.

Jag önskar er alla ett meningsfullt och framgångsrikt arbets- och studieår!