Education

Att jobba och studera på Arcada – vardagen, samhällsnyttan, internationaliteten

March 8, 2013

+3

Som prorektor och prefekt vid Arcada svarar jag för att utbildningen håller en hög kvalitet med grund i aktivt lärande samt flexibel och effektiv studiegång. Jag delar min arbetsdag med närmare 200 medarbetare och ca 2700 studerande från mer än 40 länder. Den professionsinriktade högskoleutbildningen är mitt inne i en spännande utvecklingsfas med många externa krav och nya utmaningar. Hela högskoleväsendet förnyas strukturellt med ambitionen att skapa ännu bättre och internationellt konkurrenskraftiga utbildningar. Det gäller att simma lugnt i stormen, att utnyttja all den samlade kompetens högskolan har och fokusera på kärnprocesserna; lärandet och kunskapsutvecklingen. Samarbete och dialog mellan lärare, forskare och studenter är fundamentet i studiemiljön. Nyfikenhet, vilja att förbättra världen och kreativ problemlösning samt nätverk med externa aktörer är en förutsättning för en högklassig utbildning.

The time you are studying includes far more than courses that lead to a degree. The student years are also about growing and learning for life, finding your professional role and learning to function in a culture of multi-professionals. Competence in working life is constantly becoming more important as a result of the fast changes in society and in global economy. Globalization has resulted in an increased international work life in Finland, which also requires better know-how and higher qualifications of the work force, in order to be competitive and prepared for a career as an expert.

Mina inlägg kommer  att handla om studierelaterade frågor i högskolans vardag, på samhällsnivå och ur internationell synvinkel.