Barnmorskeutbildningen

Utbildning

Är du nyfiken på hur livet ser ut på utbildningen till barnmorska? Här på Inside Arcada kan du ta del av både studenters och medarbetares berättelser från vardag, praktikperioder, labbar och spännande projekt. Häng med!

Read blog
 

Get in touch:

 

Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet

Samarbetsprojekt

Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet är ett nätverk för lektorer, socionomstuderanden och ergoterapistuderanden tillsammans med den tredje sektorns aktörer inom området. Nätverket bildades som en fortsättning på Livskvalietprojektet.

Read blog
 

Get in touch:

 

Energy and Material Technology labs

Study Environment

Yes, we will be blogging as a group - of students, teachers and researchers from the enmat (Energy and Materials Technology) department. Very different from each other but we still have something in common. Till soon!

Read blog
 

Get in touch:

 

Utbildningen till idrottsinstruktör

Utbildning

Surf's up! We will blog about what is happening in the Bachelor of Sports program. Our students are the experts in the field of sports and health promotion and our task is to create a better world for you and me. "Where there´s a will there's a way"

Read blog
 

Get in touch:

 

The PET club

This blog belongs to the PET club. Follow our journey and share our experiences as we aim for the K-2016 Fair in Düsseldorf!

Read blog
 

Get in touch:

 

Fysioterapeuterna

Utbildning

Har du någon gång undrat vad fysioterapeuter egentligen håller på med? Kolla in på bloggen för att läsa om vad fysioterapistudier på Arcada innebär och våra projekt!

Read blog
 

Get in touch:

 

Expedition Arcada

Co-operation Project

45 studenter, 300 meter spikrak bergsvägg och två professionella äventyrare! Varför beger sig egentligen Expedition Arcada till La Grave i maj 2015? Det får du reda på här i vår blogg där vi skriver, fotar och filmar från Finlands största och coolaste expedition. www.expeditionarcada.fi

Read blog
 

Get in touch: