Education, Projects, Student Life

Yrkeshögskolebibliotekens nationella kundenkät 2017 – case Arcada

September 20, 2017

En nationell kundenkät för yrkeshögskolebiblioteken gjordes i våras. För Arcadas del besvarades enkäten av 229 respondenter. Vi tackar alla som gav värdefull respons på vår verksamhet!

Vi går igenom all respons noggrannt och gör vad vi kan för att tillmötesgå låntagarnas behov och önskemål.

Överlag var de flesta nöjda med sitt lilla bibliotek (4,08/5) och skulle rekommendera biblioteket för andra

“Arcadas bibliotek är litet, men det betjänar ett brett spektrum av utbildningar. E-tjänsterna och databaserna har det mesta. Och man får alltid hjälp av personalen”

“I benefited more than once from the library services, the quick course in information searching was quite useful and clear, the renewal of the book loans online is easy and both the self service and the personnel assistance are working absolutely fine”

Några saker som vi lyckats med:

Bibliotekets personal fick ros för tjänstvillighet och kompetens. Vi tackar ödmjukt!

“Jag tycker att Arcadas bibliotek fungerar smidigt och personalen är väldigt trevlig och hjälper gärna till om man har frågor”

“Låneservicen fungerar bra”

“Biblioteket har en kunnande och hjälpsam personal. Infosökningskursen som vi fick var mycket bra!”

“Redigt och välutformat bibliotek! Mycket trevlig och kompetent personal!”

Många är nöjda med våra samlingar

“Böcker och artiklar finns oftast att låna på bibliotekt och det går lätt att låna/förnya lån”

“Utan bibblo skulle jag fått betala en förmögenhet jag inte har i studielitteratur”

“Great source for information which shouldnt be neglected”

Arcada Finna har fått beröm

“Arcada finna fungerar bra och det är lätt att låna, reservera och kolla upp var böckerna finns”

Stämningen i biblioteket uppskattas

Tycker även om stämningen i biblioteket eftersom det är tyst och andra studerar flitigt vill man själv också plugga hårt!”

“Library in Arcada has very nice atmosphere and I can easily focus on my studies in this place”

Exempel på sådant som vi borde utveckla är kursbokbeståndet. Det gäller både antal exemplar av tryckta böcker och urvalet av e-böcker. Många har en önskan att vi skulle erbjuda fler kursböcker som e-böcker.

“Mera e-böcker, speciellt kursböckerna”

“Flera E-böcker skulle vara behändiga till såna som jag som bor längre borta från skolan”

“Det finns för lite kursböcker tillgängliga. Om 50 elever går samma kurs är det nästan omöjligt att få tag på tentboken som det vanligtvis finns kanske 10 exemplar av”

Vi strävar efter att köpa in 1 bok per 6 studenter och om möjligt väljer vi att köpa in e-böcker. Men alla böcker finns inte tillgängliga som elektroniska. Tyvärr är licenspolitiken och priset för e-böcker heller inte alltid vettigt. Men vi gör vad vi kan inom ramen för budgeten.

Nya och mer ergonomiska möbler önskas, fler datorer och mer utrymmen för studier

“Fler utrymmen för grupparbeten med möjlighet till dator”

“Mera datorer i till elevernas använding och mera grupputrummen behövs”

“Större läsesal. Mer ergonomiska möbler i hela bibban”

Under sommaren avskrev vi en del böcker som inte längre var aktuella och fick bort en hylla som frigav utrymme för fler sittplatser i bibliotekssalen.

Skåpen på tidskriftstorget är också omflyttade för att få mer plats för bord och stolar. Vi har även återanvänt extra tidskriftsskåp som studentskåp. I dem kan man låsa in sin dator eller väska medan man går på lunch.

Under hösten kommer vi att ersätta de obekväma kontorsstolarna vid studentdatorerna med justerbara och mer ergonomiska dito. Tyvärr är budgeten begränsad och ger inte urtymme för nya möbler i någon större utsträckning. Nya soffor och något högre soffbord står dock högt på önskelistan.

Det är helt klart att studenterna vill studera och jobba i bibliotekets utrymmen, vilket gläder oss!

Bibliotekets nättjänster har upplevts som utspridda. Med en ny hemsida, som publiceras under hösten hoppas vi kunna avhjälpa detta. Många uppskattar dock våra e-tjänster och anser att e-resurserna är användbara och stödjer deras studier.

“Uppbyggnaden av bibliotekets tjänster online är lite väl utspritt, med ordböcker och dylikt på många olika platser. Layouten dålig, svåröverskådlig. Ifall man inte exakt vet vad det är man söker kan det ta en halv evighet att hitta rätt”

“E-tjänsterna och databaserna har det mesta”

Längre öppettider har önskats

“Öppettiderna under kvällarna skulle få vara längre, t.ex. 8-20. Jag tycker mera om att arbeta på kvällarna och tycker då att biblioteken skulle kunna vara längre öppet (men det är väl en resursfråga)”

“Bibliotekets öppethållningstider kunde också förbättras. Kunde öppna någon dag i veckan tidigare (8?) och stänga senare (18?) någon dag i veckan”

Tysta läsesalen är redan nu öppen må-fre 7.00-21.45 med egen nyckel. Där kan man studera och använda dator, men tyvärr är det än så länge inte möjligt att låna eller returnera böcker före och efter bibliotekets öppettider. Med ny teknik (RFID) som infördes under sommaren kan vi eventuellt i framtiden ha utökade öppettider med självbetjäning.

Fr.o.m. sommaren är det också möjligt att betala bort sina förseningsavgifter via Arcada Finna, vilket förhoppningsvis minskar aningen på behovet att hinna hit inom öppettiderna.

Det visade sig också att vi inte lyckats nå alla med information om vilka tjänster vi redan erbjuder

Infosökning redan under det första studieåret har önskats. Detta erbjuds redan för samtliga utbildningar, men alla har inte utnyttjat möjligheten. Vi kunde bli bättre på att informera studenterna om vad det innebär att ha informationssökning på schemat och varför det lönar sig att komma.

Men de som har deltagit har varit nöjda: “Infosökningskursen vi fick var väldigt bra!”

Individuell handledning i infosökning är också något som man kan boka då man söker källor för sitt examensarbete. Formulär för detta hittas via bibliotekets hemsida/Libguiderna/Start

Man kan också komma med inköpsförslag om man behöver en bok eller tidskriftsartikel som inte finns i Arcadas bibliotek, alternativt beställa den som fjärrlån via biblioteket[a]arcada.fi. Blankett för inköpsförslag hittas via Start och bibliotekets hemsida.

Det lönar sig att följa biblioteket på inside.arcada.fi  och på Twitter för att veta vad som är igång i biblioteket!

Bland respondenterna utlottades en ipad och ett presentkort till Akademiska bokhandeln. Vinnarna har kontaktats personligen. Grattis!

/personalen vid Arcadas bibliotek

Eventuella frågor besvaras av: Maria von Hertzen