Education, Research, Student Life

Vilse i Babylon? Begreppskaos?

November 8, 2016

Visste du att du har tillgång till pålitliga elektroniska uppslagsverk och ordböcker via Arcada?
De kan användas 24/7 även utanför Arcadas nätverk. Logga in med ditt Arcada-användarnamn och lösenord.

Några tips:

Nationalencyklopedin
Elektronisk version av det svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE)

Encyclopedia Britannica online
Elektronisk version av det brittiska uppslagsverket Encyclopedia Britannica (på engelska)

MOT-ordböckerna
Du har tillgång till följande ordböcker: 

MOT Finnish-English
MOT Finnish-Swedish
MOT Finnish-German
MOT Finnish-French
MOT Dictionary of Contemporary Finnish
MOT Dictionary of Finnish Place Names
MOT Norstedts stora engelska ordbok (svenska-engelska)
MOT Oxford Russian Dictionary
MOT Oxford Hachette French Dictionary
MOT Oxford German Dictionary
MOT Oxford Spanish Dictionary
MOT GlobalDix
MOT Nordic

Via Libguiderna  och Arcada Finna hittar du förutom ovanstående också andra ordböcker och uppslagsverk

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp med att använda dem!