Education, Projects

Vilse i e-djungeln?

September 21, 2015

+1

Den 22 september 2015 kör vi igång med en drop-in e-helpdesk i biblioteket. Du kan få hands-on hjälp med bibliotekets e-resurser.

Vi besvarar frågor om:

  • e-böcker, såsom nerladdning, distansanvändning, läsprogram, appar, Adobe ID o.s.v.
  • Libguiderna och användning av dessa
  • Nelli-portalen

Ta gärna med din egen dator eller pekplatta/smarttelefon.

Andra IT-frågor besvaras också i fortsättningen av it-support.

Om du vill ha personlig handledning i informationssökning för ditt examensarbete rekommenderar vi att du bokar tid via webblanketten,

Drop-in e-helpen är tisdagar och torsdagar kl.12-13 i infohörnan längst bak i biblioteket.

Välkommen !