Education, Student Life

Vetenskapliga artiklar att lyssna till

January 17, 2019

Har du dyslexi, nedsatt syn eller av annan orsak svårt för att läsa tryckt text? Föredrar du att lyssna? 

Visste du att många av databaserna via Arcadas bibliotek ger dig möjlighet att få artiklar upplästa för dig? 

 

Databaser via EBSCO

Academic Search Elite  (alla studieområden)

SportDiscus  (vård, idrott, fysioterapi, ergoterapi, sociala området)

Cinahl   (vård, idrott, fysioterapi, ergoterapi, sociala området) 

Medline (via Ebscohost) (vård) 

Ovanstående databaser fungerar på följande sätt: 

Då du kommit fram till listan med sökträffarna väljer du formatet HTML (endast HTML spelas upp, inte pdf). Öppna artikeln, markera avsnittet du önskar att spelas upp, och tryck på play/starta spelaren.  

Cochrane (vård, idrott, fysioterapi) 

Artiklar man kan lyssna till via Cochrane

Pressreader 

Pressreader ger dig tillgång till dagstidningar och tidskrifter från världens alla hörn.  

Om du har Pressreader appen installerad på din smarttelefon/surfplatta gör du så här: Ladda ner den önskade dagstidningen och öppna den. Uppe i högra hörnet på sidan ser du tre små prickar. Klicka på dem, välj Listen. Sidan läses upp. 

Du kan också du prova på text-to-speech -funktionen på din smarttelefon. Information hittas här.

 

Kom också ihåg att högskolestuderande med dyslexi och andra läshinder kan låna kurslitteratur från Celia. 

Intresserad? Kontakta Arcadas bibliotek via biblioteket (at) arcada.fi