Student Life

Välkommen nya och gamla studenter!

August 26, 2019

Ett nytt läsår står för dörren och personalen på Arcadas bibliotek vill önska alla nya och gamla studenter hjärtligt välkomna tillbaka till inspirerande studier!

 

Var finns biblioteket?

– Arcadas bibliotek finns i C2 (bakom infon) och består av bibliotekssalen, tidskriftstorget, tysta läsesalen och grupparbetsrum.

Vad kan man göra i biblioteket?

– I biblioteket kan du studera endera ensam eller i grupp. Det finns datorer i alla utrymmen och på tidskriftstorget hittar du också kopiator och printer/skanner.

Hur gör jag för att låna böcker?

– För att låna böcker behöver du ett lånekort. Det får du från lånedisken mot att du visar upp ID. Lånetiden för kursböcker är 14 dagar, men böckerna kan förnyas ifall det inte finns reservationer. Av alla kursböcker finns även ett läsesalsexemplar på en skild hylla som kan läsas endera i biblioteket eller lånas som natt- eller veckoslutslån.

Hur vet jag vilka böcker som finns i biblioteket?

– Använd bibliotekskatalogen http://arcada.finna.fi för att kolla vilka böcker som finns i biblioteket. Se instruktionsfilmen https://youtu.be/L-02I-st7XY

Vad gör jag om boken jag behöver är utlånad?

-Du kan reservera böcker via Arcada Finna. Se instruktionsfilm https://youtu.be/rG8rlg9appM

Vad händer om jag glömmer att returnera boken i tid?

– Då tillkommer förseningsavgift. Kom ihåg att förnya dina lån för att undvika avgifterna. Avgiften för vanliga lån är 0,30 €/bok/dag och för natt- och veckoslutslån 5,00 €/dag från och med kl. 11.00. Förseningsavgifterna kan betalas med kort vid disken eller som onlinebetalning via Arcada Finna.

Måste man vara knäpptyst i biblioteket?

– Tysta läsesalen är den enda riktigt tysta platsen i biblioteket. I alla övriga utrymmen är det tillåtet att prata.

Vi ska göra grupparbete, var kan vi jobba tillsammans?

– Det finns grupparbetsrum i biblioteket. Nytt för detta läsår är att grupprummen har flyttat och hittas allra längst in i bibliotekssalen. För tillfället finns endast ett större grupprum till förfogande, men från oktober erbjuder vi två rum. Grupprummen reserveras för grupper på minst 2 personer via en reservationslista på dörren. Man kan reservera rummen för endera förmiddag eller eftermiddag, heldagsreservationer tas inte emot.

Hur ska jag göra för att hitta böcker och vetenskapliga artiklar för mina studier?

– Under dina studier får du undervisning i informationssökning av bibliotekspersonalen. I kursen Introduktion till högskolestudier för alla nya studenter ingår ett kursavsnitt om informationskompetens. Där lär du dig mer om hur du kommer igång med att söka fram information och använda bibliotekets tjänster.

Vad betyder Libguides?

– Via bibliotekets Libguider kommer du åt bibliotekets stora elektroniska samling som består av databaser, e-tidskrifter, e-böcker och e-tidningar. Det elektroniska materialet är för det mesta licensbelagt men alla studenter kommer åt materialet gratis, dygnet runt och även på distans med sitt egna Arcada användarnamn och lösenord. Se instruktionsfilm https://youtu.be/Fpk0kQtcNoc

Jag har läs- och skrivsvårigheter och behöver mer stöd

– Från Celia kan du som har läshinder låna inlästa talböcker. Hämta intyg från studievägledare eller studiepsykolog och ta med det till biblioteket så hjälper vi dig registrera dig som kund hos Celia. Mot intyg får du även längre lånetid på böcker från Arcadas bibliotek (28 dagar).

Det här låter bra! När kan jag besöka biblioteket?

Måndag, tisdag, torsdag kl 9-17
Onsdag kl 10-18
Fredag (och dag före helg) kl 9-16

Oj, jag har inte möjlighet att returnera mina böcker de tider som biblioteket är öppet!

Det finns en returbox vid bibliotekets dörr dit du kan sätta böcker du vill returnera de tider biblioteket är stängt. Vi tömmer den varje morgon.

Var kan jag få mer info?

På bibliotekets webbsida https://www.arcada.fi/sv/bibliotek eller kontakta personalen:

Telefon: 0207 699 690
E-post: biblioteket(a)arcada.fi
Kontaktformulär

Följ även bibliotekets blogg och på Twitter!