Education, Events, Student Life

Vad tycker du?

February 9, 2017

Nu har du en enastående chans att bidra till en förbättring av din studiemiljö! Vi som jobbar på biblioteket behöver dina förslag på vad som kunde göra biblioteket trivsammare.

Har du åsikter om t.ex. vår service, inredning, utrymmen, samlingar, undervisning, teknik eller akustik? Har du ris eller ros att dela ut, eller vill du annars bara lätta ditt hjärta om något i vår verksamhet som har glatt dig eller stört dig?

Kom in via biblioteket och dela med dig av dina tankar på whiteboarden dit vi samlar alla förslag. Undersökningen riktar sig till alla som är kunder på biblioteket. Som tack bjuder vi på godis! (Och i förlängningen på ännu bättre service…!)