Projects

RFID-projektet är i full gång!

June 1, 2017

+1

Biblioteksbesökare har kanske märkt att böckerna har blivit lite omflyttade och det står två underliga maskiner som piper mellan hyllorna. Vad är det som händer?

Biblioteket tar i bruk en ny teknik som kallas RFID (Radio Frequency Identification). Det innebär att varje bok får sin egen identifikations-dekal som kan avläsas på avstånd genom radiovågor. I praktiken betyder det ett klistermärke som klistras på bakpärmen, innehållande information om boken. Vad innebär det för dig som låntagare?

Det kommer att bli smidigare att låna och returnera böcker, då varje streckkod inte behöver läsas skilt, utan RFID-läsarna klarar av att avläsa en hel hög med böcker samtidigt! På biblioteket jobbas det på för fullt för att vi skall kunna glädjas av den nya tekniken från och med hösten 2017!