Education, Projects

Nya funktioner i Arcada Finna 

April 15, 2019

Du har säkert noterat att bibliotekssystemet låg nere för systembyte i månadsskiftet mars-april. Vårt nya system bygger öppen källkod, och används av bibliotek i hela världen. KOHA, som systemet heter, betyder gåva eller donation maorispråket.  

Trots att det innebar en stor förändring för personalen systemet bakom Arcada Finna byttes ut, märks det inte mycket för låntagaren. Arcada Finna ser i stort sett ut som förut med några förbättringar: 

  • Du kan göra en adressändring via en webblankett du är inloggad i Arcada Finna, informationen går sedan direkt till biblioteket. Detta är en förbättring med tanke GDPR (EU:s dataskyddsförordning) då inga mejl med personuppgifter behöver skickas till biblioteket 
  • Du kan betala bort samtliga förseningsböter online via Arcada Finna, även böter som härstammar från försenat material som fortfarande är utlånat ditt konto.
  • Du kan själv välja om du vill spara din lånehistorik. Informationen kan vara till nytta om du senare vill hitta en bok som du lånat för att t.ex. referera till den i ditt examensarbete 

 

OBS! I samband med systembytet ändrade vi förseningsböterna för nattlånen till 5 euro/bok/dag för nattlån som returneras efter kl. 11. Kom ihåg att returnera lånen i tid! (Nattlånen är märkta med blå tejp för att skilja dem åt från andra böcker)