Cooperation

Nätverkande och seminarium med Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

November 22, 2018

Personalen på Arcadas bibliotek deltar flitigt i olika konferenser, utbildningar, nätverk och samarbetar med kolleger på lokal, nationell och internationell nivå.

Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry är ett centralt nätverk i Finland för bibliotekspersonal och informationsspecialister inom områdena vård och medicin. Föreningen har ca 100 medlemmar från högskolebibliotek, sjukhusbibliotek, forskningsinstitut, företag och myndigheter. BMF stöder medlemmarnas fortbildning och professionellt nätverkande genom att ordna seminarier, exkursioner och förmedla stipendier för deltagande i konferenser utomlands. Medlemmarna i BMF är aktiva inom bl.a. EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) och många deltar årligen i internationella bibliotekskonferenser.

Årets BMF-höstseminarium ordnades 26 oktober på Vetenskapernas hus i Helsingfors och lockade deltagare från hela landet. Vi fick bland annat höra Karolinska institutets bibliotekschef Annikki Roos berätta om sin doktorsavhandling Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach där hon undersökt informationspraxis bland forskare inom det biomedicinska fältet. Aleksi Vesanto från Turun Yliopisto presenterade ett spännande projekt med syfte att identifiera virala nyheter i digitaliserade finska dagstidningar.

Dessutom fick vi höra informatiker Marketta Fredriksson från yrkeshögskolan Diaks bibliotek presentera sina erfarenheter som informatiker i internationella projekt i Tanzania. Informatiker Hannele Kalema från yrkeshögskolan Laureas bibliotek presenterade en spännande metrikundersökning av de källor som använts i examens- och mastersarbeten på Laurea. Analysen har gett en god uppfattning av vilka typer av källor som används i dessa arbeten, i vilken utsträckning, och hurudana skillnader som finns mellan olika ämnesområden.

Seminariet var en mycket lyckad helhet och det är alltid lika givande och viktigt att nätverka och träffa kolleger från andra organisationer.