Cooperation, Projects

Kreodi – om att jobba på en tidskriftsredaktion

March 15, 2019

I några inlägg berättar vi om sådant vi  gör vi inte handleder studenter eller köper in böcker. Tidigare inlägg i samma serie hittas här: CSC och BMF.

Vi i biblioteket är engagerade i olika samarbeten och sammanhang utanför Arcada. Ett sådant är Kreodi, en nättidskrift för yrkeshögskolebiblioteken i Finland. Jag ingår i Kreodis redaktion och har de svenskspråkiga yrkeshögskolorna inklusive Åland som mitt ansvarsområde. Det betyder att jag fiskar artiklar från området, insprirerar kolleger till att skriva, och ser till att det finns artiklar också svenska i tidskriften. Kreodi  utkommer med sex nummer per år, och ett nummer per termin är ett temanummer. Exempel teman som varit är förändringar i yrkeslivet och öppen publiceringvårens temanummer handlar om bibliotekspedagogik. 

Förutom att inspirera andra skriver jag också själv om sådant som är aktuellt Arcada. 

Jag tycker att det är väldigt givande att vara en del av redaktionen och detta sätt möjliggöra informationsspridning och kunskapsutbyte mellan YH-biblioteken. Via Kreodi har jag fått många nya kontakter och lärt mig mycket om hur man jobbar andra högkolor. 

Kreodis redaktion ordnar också webinarier för YH-biblioteksanställda om aktuella teman, och erbjuder  skrivarverkstäder för våra skribenter. 

Om du vill ta en titt hittar du Kreodi här.