Education, Research, Student Life

Förändringar i bibliotekets prenumerationer 2017

February 15, 2017

+1

Ny databasprenumeration

Pressreader 

Innehåller ca 6000 tidskrifter och dagstidningar från 100 länder på 60 språk. Dessa kan läsas även på distans (logga in med ditt Arcada-användarnamn).
Exempel på titlar som ingår i Pressreader: The Guardian, Dagens Nyheter, Hbl, Västra Nyland, Östnyland, Åbo Underrättelser.
Pressreader ersätter Mediearkivet.

Avslutade databasprenumerationer

Mediearkivet 

Nursing collection 1 (Ovid)
De flesta titlar  i NC1 ingår i någon av våra övriga databasprenumerationer.
Tidskrifterna hittas via Arcada Finna. Sök på tidskriftens titel. Du kan läsa titlarna även på distans genom att logga in med ditt Arcada-användarnamn.

Ny tidskrift

Terveysliikuntauutiset (UKK-istituutti), gratis online-version. Även i tryckt version i Arcadas bibliotek

Avslutade tryckta tidskrifter, som nu finns som e-versioner

Nedanstående titlar ingår i databasen Sage premier 2016: 

British Journal of Occupational Therapy
Canadian Journal of Occupational Therapy
Health Education Journal
Nordic Journal of Nursing Research
OTJR: Occupation, Participation and Health

Dessa hittas via Arcada Finna. Sök på tidskriftens titel. Du kan läsa titlarna även på distans genom att logga in med ditt Arcada-användarnamn.

Avslutade prenumerationer tryckta tidskrifter och dagstidningar

Janus
Kasvatus
Mielenterveys
Nordic studies on alcohol and drugs, OA
Socialmedicinsk tidskrift, OA
Socialvetenskaplig tidskrift, OA förutom det senaste numret
Sosiologia
Tilisanomat
Västra Nyland, (ingår i Pressreader)
Yhteiskuntapolitiikka, OA med två nummers fördröjning
Äldre i Centrum
Östnyland, (ingår i Pressreader)

Tryckta tidskrifter som utgått

Tesso
Ympäristö

Våra e-boksamlingar utökas kontinuerligt med nya titlar

E-böcker som hör till samlingarna Ebrary och Ebsco hittas  även via Arcada Finna.
E-boksamlingen Elib.
E-boksamlingen Ellibs.