Education, Student Life

Finna-användarenkät 2018 – case Arcada

March 21, 2018

Den årliga Finna-användarenkäten genomfördes i februari. För Arcadas del besvarades enkäten av 100 respondenter. Vi tackar alla som gav värdefull respons på Arcada Finna!

De flesta var nöjda med Arcada Finna och gav söktjänsten ett gott vitsord, men vi fick också utvecklingsförslag.

Vi går igenom all respons noggrannt och gör vad vi kan för att tillmötesgå låntagarnas önskemål. Det vi inte själva kan åtgärda förmedlar vi till Nationalbiblioteket som ansvarar för utvecklingen av Finna.

Nedan några plock ur responsen:

De flesta d.v.s. 86% hittade vad de sökte i Arcada Finna

Av de återstående letade 8% inte efter något särskilt material medan 6% inte hittade vad de sökte. Anledningar till att man inte hittade var att  biblioteket inte ägde det sökta materialet eller att respondenterna började besvara enkäten i stället för att leta.

Arcada Finna fick medelvitsordet 4.0/5 

Medelvitsordet är baserat på vitsordet i följande frågor (1-5):

Finna är lätt att använda
Finna är nyttig
Jag hittar det jag söker i Finna
Jag sparar tid genom att använda Finna
Det är angenämt att använda Finna

Några saker som vi lyckats med:  

Nämn en sak eller funktion i Finna som du är extra nöjd med (53 svar)

 • Lätt att reservera och förnya (9 st)
 • Lätt att söka/hitta/begränsa sökningen/lätt att använda (24 st)
 • Tydlig layout (7 st)
 • Snabb, alltid tillgänglig (5 st)
 • Svenskt gränssnitt (2 st)
 • Att man får exempel källhänvisning (2 st)

De flesta verkar vara nöjda med basfunktionerna och tycker att Arcada Finna är lätt att använda.

Exempel sådant som vi borde utveckla:

Om du skulle få ändra på en sak i Finna, vad skulle det vara och varför? (51 svar)

 • Eftersom det alltid finns behov av mera kurslitteratur önskar många respondenter
  flera e-böcker ( 9 st)
  Vi strävar efter att köpa in 1 bok per 6 studenter och om möjligt väljer vi att köpa in e-böcker. Men alla böcker finns inte tillgängliga som elektroniska. Tyvärr är licenspolitiken och priset för e-böcker heller inte alltid vettigt. Men vi gör vad vi kan inom ramen för budgeten.
 • Flera respondenter är missnöjda med att alla universitet och yrkeshögskolor har sina egna Finnavyer; en gemensam Finna där allas material ingår önskas ( 5 st). Det tryckta materialet i högskolebiblioteken kan sökas via nationella Finna.fi, medan det elektroniska materialet måste sökas via de olika högskolornas egna Finnavyer. Det skulle bli för oöverskådligt med olika inloggningar/länkar till de enskilda högskolornas e-material om man hade dem i samma vy.
 • Vill inte ändra got/har inga förslag/har inte använt Finna tillräckligt för att kunna säga
  (16 st)
 • Vi fick också några kommentarer om designen och gränssnittet:
  “Make it works better on the different types of devises”(2 st),
  “lättare gränssnitt” (3 st),
  ”Då man har sitt sökresultat, kanske istället för en lista ha möjligheten för en “grid” så kan man söka igenom resultat snabbare!”

Tack ännu en gång till alla som bemödade sig att fylla i enkäten!