Projects, Research, Student Life

#Feedbackmatters – Twittrar vi för döva öron?

May 24, 2019

+1

Vi tog oss utanför biblioteket för att ta reda vad studenterna tycker om vår kommunikation. 

Några dagar språng i studentkorridorerna gav oss ledtrådar, men också en chans att synliggöra våra informationskanaler.  

Vad vi ville veta 

Eftersom vi upplevt att det är svårt att ut till studenterna med biblioteksinfo beslöt vi göra en minienkätMålet var att en snabb idé om vad studenterna tyckerSom verktyg använde vi gratisversionen av enkätprogrammet SurveyMonkey iPad.  

Vi nöjde oss med tre korta frågor för att många svar: 

1) Hur ofta besöker du biblioteket?  

2) Vilka av bibliotekets kanaler vet du om att vi använder 

3) Vilka kanaler tycker du att vi borde använda? Här får du ge förslag kanaler vi ännu inte använder 

För att också sådana studenter som inte är stamkunder i biblioteket gick vi runt i Arcadahusets andra våning. chattorget och utanför Amica, och här och var Stora torget satt grupper av studenter och umgicks. Dessa antastade vi, och de allra flesta deltog gärna i enkäten. 

Vad vi fick reda  

Vi fick totalt 130 svar. Största delen av de studenter som nåddes är flitiga biblioteksbesökare. Ca 2/3 besöker biblioteket minst en gång i månaden 

Den absolut kändaste och populäraste kanalen var studenternas intranät, Start.arcada.fi. Informationen via Start når också dem som inte vistas campus. Nackdelen med att använda start är att det är en kanal för viktig information som används av alla Arcada; den vill man inte spamma med lättsamma ochkul grejer”. Sådan info behöver andra kanaler. Bloggen kan vara en sådan, liksom Twitter. 

Vi lärde oss att även posters på olika platser i biblioteket, och våra stora skärmar fyller sin funktion och når dem som är på plats. 

Intressant var att studenterna inte kände till att vi twittrar. Det kan bero att vårt Twitterflöde integrerats i flera av våra e-tjänster såsom Arcada Finna, Libguiderna och bibliotekets publika sidor. Få studenter följer oss Twitter. 

Tyvärr var det inte många som kom med egna förslag informationskanaler. De kanaler som nämndes flest gånger var Instagram och Facebook.  

Vad vi kan göra 

Vi kan testa Facebook eller Instagram som ny kommunikationskanal. Här har du fortfarande en chans att påverka! 

I det här skedet är vi inte beredda att skippa någon kanal flera kanaler kombinerat når fler än någon enskild kanal, och de dessutom har lite olika syften 

Avslutningsvis kan sägas att Surveymonkey är enkel att använda, och att det var lätt och snabbt att svar.

Tack till alla som deltog!