Education, Research, Student Life

#Feedbackmatters: Finna-användarenkät 2019 – case Arcada

April 26, 2019

+1

Den årliga Finna-användarenkäten genomfördes i februari. För Arcadas del besvarades enkäten av 129 respondenter. Det var fler än ifjol (100). Vi tackar alla som gav värdefull respons Arcada Finna! 

De flesta var nöjda med Arcada Finna och gav söktjänsten ett gott vitsord, men vi fick också utvecklingsförslag. 

Vi går igenom all respons noggrannt och gör vad vi kan för att tillmötesgå låntagarnas önskemål. Det vi inte själva kan åtgärda förmedlar vi till Nationalbiblioteket som ansvarar för utvecklingen av Finna. 

Nedan några plock ur responsen: 

De flesta d.v.s. 82% hittade vad de sökte i Arcada Finna 

Av de återstående letade 11% inte efter något särskilt material medan 7% inte hittade vad de sökte. Orsaken till att man inte hittade var att  biblioteket inte ägde det sökta materialet 

Arcada Finna fick medelvitsordet 3.88/5 

Medelvitsordet är baserat vitsordet i följande frågor (1-5): 

 • Finna är lätt att använda 
 • Finna är nyttig 
 • Jag hittar det jag söker i Finna 
 • Jag sparar tid genom att använda Finna 
 • Det är angenämt att använda Finna

Några saker som vi lyckats med:   

Nämn en sak eller funktion i Finna som du är extra nöjd med  

 • Lätt att reservera och förnya (9 st) 
 • Lätt att söka/hitta/begränsa sökningen/lätt att använda (21 st)
 • Att man kan söka vidare i Melinda/Finna om boken inte tillgänglig Arcada (5 st)
 • Tydlig layout (11 st)
 • Kartfunktionen som visar bokens plats i biblioteket (4 st) 
 • Att man får exempel källhänvisning (2 st) 

De flesta verkar vara nöjda med basfunktionerna och tycker att Arcada Finna är lätt att använda.

 

Exempel sådant som vi borde utveckla: 

Om du skulle ändra en sak i Finna, vad skulle det vara och varför?  

Många önskar ett större urval av böcker och e-böcker liksom ett större utbud av elektroniskt material (11 st) 

Vi har valt att satsa att köpa in fler kursböcker än tidigare. Nu gäller 1 bok/5 studenter mot 1 bok/6 studenter som gällde tidigare. 

Biblioteket prioriterar inköp av e-exemplar av kursböcker och andra mycket utlånade boktitlar sådana finns att tillgå 

Gällande annat elektroniskt material köper vi in relevant studielitteratur inom ramen för budgeten.  

Förbättringar i sökfunktionen önskas: 

“Sökfunktionen borde vara mera flexibel“ 

“Ett problem som ofta dyker upp är att ifall man har en endaste skrivfel i t.ex. bokens titel eller författare så hittar man inte några alternativ (fastän författarens efternamn är rätt men förnamnet fel så hittas inga resultat).” 

Här kan vi hälsa till Nationalbiblioteket som utvecklar sökfunktionen i Finna. Förbättringar i funktionalitet görs kontinuerligt Finna uppdateras var tredje vecka. 

Kommentarer om designen och gränssnittet: 

“The design of the search engine to make it more intuitive” 

“Layouten kunde vara mer inspirerande”. 

“skulle göra en mera mobilvänligare sida” 

Vi fick också in önskemål om fler instruktionsfilmer och -texter 

Sådana är kommande. Vi ska också göra det lättare för er att hitta de instruktionsfilmer som redan finns. Ni är välkomna att komma med förslag nya teman för instruktionsvideor.

Inga ändringsförslag/nöjda med hur Finna fungerar (22 st) 

 

Tack ännu en gång till alla som bemödade sig att fylla i enkäten