Events, Projects, Student Life

“Datorerna är jätte långsamma, man kunde uppdatera dem”

February 27, 2015

Tack till alla som deltog i bibliotekets kundundersökning 9-20.2! Era kommentarer är mycket värdefulla i utvecklandet av bibliotekets utrymmen och tjänster. De viktigaste synpunkterna som kom upp vid undersökningen gäller:

  • ergonomin i biblioteket
  • teknik
  • samlingar och lånetider

Just nu jobbar vi på hur vi kunde uppfylla några av de önskemål som gavs. Det vi inte själva kan åtgärda kommunicerar vi vidare till rätt avdelning, detta gäller särskilt era önskemål på bättre ventilation i biblioteket, förbättringar gällande vår datorpark och åsikter om printnings- och kopieringskostnader. Vad gäller nyanskaffningar kan vi avslöja att ni inom en snar framtid kommer att hitta nya klädhängare och eluttag i tysta läsesalen för laddning av dator- och telefonbatterier.

Vi fick även önskemål på mera böcker på engelska, och särskilt skönlitteratur. Eftersom Arcadas biblioteks huvudsakliga uppgift är att erbjuda litteratur och information för studerande och personal på Arcada, består våra samlingar också främst av kursböcker och annan faktalitteratur inom Arcadas utbildningsområden. I vår e-boksplattform Elib finns dock ett stort antal romaner på både svenska och engelska, så gå gärna in där och låna! Elib hittas här: http://arcada.elib.se.

En mobilapp för bibliotekskatalogen Arken kom också som ett förslag. Ifall du ännu inte har använt mobilversionen av Arken så är det dags att ta den i bruk! Du hittar mobilarken via http://arken.amkit.fi/mobile.

Vi återkommer med mera uppdateringar om utvecklandet av biblioteketet och tar naturligtvis även emot kommentarer och feedback när som helst!