Cooperation, Research

Bland servrar och data på CSC

December 17, 2018

Bibliotekspersonal från Arcada, Hanken och Diak gjorde ett gemensamt besök på CSC (Centre for Scientific Computing), på Kägeludden i Esbo den 15 november. CSC är ett finländskt icke-vinstdrivande företag som erbjuder IT-expertis för forskning, utbildning, kultur, förvaltning och företag och sysselsätter ca 300 personer. CSC erbjuder även kurser och fortbildning i bland annat programmering och datasäkerhet för olika målgrupper.

För finländska högskolebibliotek är CSC en central aktör som erbjuder serverutrymme och expertis kring datahantering samt forskarstöd, särskilt vad gäller öppen data (open data). Under vårt besök träffade vi Jessica Parland-von Essen och Arto Aniluoto som presenterade CSC:s arbete och några av deras pågående projekt. För tillfället jobbar finländska högskolebibliotek med att ta i bruk nya bibliotekssystem. Eftersom alla bibliotek inte går in för samma bibliotekssystem bistår CSC med hjälp kring att hitta lösningar till hur de nya och de befintliga systemen ska vara kompatibla även i fortsättningen.

Under besöket fick vi även bekanta oss med CSC:s stöd för forskning, bland annat tjänsten Fairdata.fi. I denna tjänst har CSC byggt upp strukturer och verktyg för hantering av öppen data:

För tillfället är IDA och Etsin i användning, de övriga verktygen väntas bli klara kring årsskiftet.

Efter att ha fått skriva under sekretessavtal och passerat flera tjocka säkerhetsdörrar med mängder av varningar och instruktioner uppsatta fick vi även ett besök i det allra heligaste på CSC, maskinsalen! I maskinsalarna finns servrar till otaliga instanser runt om i landet, även biblioteksservrar. Servrarna malde på till ett öronbedövande ljud och mängden kablar var absurd.

Nyfiken på open data? Ta en titt i Arcadas Libguide för open access för att lära dig mer!

 

Photo by Markus Spiske on Unsplash Markus Spiske