Education, Student Life

Biblioteksterminologi på klarspråk

August 15, 2017

Står du som fisken på landet när du hör orden handbok eller Elib? Se nedan vad de underliga orden betyder som du kanske förbryllats över under dina biblioteksbesök:

Arcada Finna – söktjänst till allt tryckt material på Arcadas bibliotek, samt en del av det elektroniska
E-bok – elektronisk bok, tillgänglig på nätet
Elib – Nordisk distributör av digitala böcker (=e-böcker), brett urval på svenska. Elibs böcker hittas inte i Finna utan bör sökas direkt i Elib
Fjärrlån – lån från ett bibliotek utanför huvudstadsregionen
Institutionsexemplar – lärarens exemplar av en bok, lånas inte ut åt studeranden
Kursbok – bok som används under en viss kurs, normalt 14 dagars lånetid
Libguide – bibliotekets elektroniska informationstjänst, ger dig bl.a. litteratur- och informationssökningstips inom ditt ämnesområde
Läsesalsexemplar/handbok – lånas bara som nattlån eller veckoslutslån, läses på biblioteket annars
Monografi –ett annat ord för bok, köps oftast in i endast ett exemplar. Normalt 14 dagars lånetid
Nattlån – från kl. 15 till kl. 11 följande vardag. Kan också lånas över veckoslutet.
Referenslitteratur– facklitteratur, används till att hänvisa till, lånas inte alltid ut. T.ex en ordbok eller ett uppslagsverk
UDK –Ett siffersystem som anger på vilken hylla i biblioteket böckerna hittas.