Projects, Student Life

Biblioteket följer upp användningen av tidskrifterna

March 1, 2017

Under mars månad följer biblioteket upp användningen av de tryckta tidskrifterna i tidskriftssalen.

Vänligen dra ett streck på post-it-lappen på tidskriften varje gång du läser/bläddrar i/kopierar eller skannar en tidskrift.

Uppföljningen görs för att upprätthålla en relevant och aktuell samling.

Tack för din hjälp!