Education, Projects, Research, Student Life

Alla Nelli-portaler i Finland läggs ner vid årsskiftet och Arken går ur tiden

December 12, 2016

Vår nya Arken heter Arcada Finna. I fortsättningen hittar du e-materialet via våra Libguider. Bekanta dig gärna med söktjänsterna redan nu!

Video om bibliotekets söktjänster  (Mirko Ahonen)

Studenterna får undervisning i de nya söktjänsterna inom ramen för den ordinarie undervisningen i informationssökning.

Kontakta biblioteket om du har frågor.

Arcadas Finna är en del av nationella Finna.

Arcadas Finna är Arcadas lokala version av den nationella söktjänsten Finna. Finna ger tillgång till material i Finlands bibliotek, arkiv och museer. Finna administreras av Nationalbiblioteket, och är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB).

Läs mer om Arcada Finna