Education, Events

Emma & Elias-seminarium på Arcada

September 23, 2015

I dag var det dags för seminariedagen Emma & Elias som ägde rum på Arcada. Under dagen sammanställdes olika projekt där man främjar barnfamiljernas hälsa och sociala välfärden. Dagen började med en föreläsning om “Föräldrarskapets fyra bordsben” dvs. de fyra viktigaste pelarna för ett balanserat liv i familjen. Dessa fyra pelare var individen själv, parförhållande, föräldrarskap samt det sociala nätverket.

Därefter presenterades det kort om alla underseminarier som studeranden har blivit indelade i. Man kunde välja mellan “Att vara förälder för ett barn som behöver särskilt stöd”, “Perspektiv på föräldraskapet i familjer med två kulturer” och “Att stöda regnbågsföräldraskapet”. På eftermiddagen hade vi en föreläsning om bemötande av dessa ovanstående teman.

Vi studenter från Arcada, sammanlagt 181 stycken, representerade en rad olika utbildningar inom social- och hälsovården och summa summarum var dagen mycket lyckad samt givande.

/Daniela Roms, Kristiina Leiponen, Sofia Hietala, Alexandra Ailio, Ninni Hartikka och Sara Mountassir.