Socionomutbildningen

Studierna på socinomutbildningen är mångsidiga och handlingsinriktade. Som utexaminerad socionom jobbar du med olika människor från vaggan till graven. Här kan du ta del av vår aktiva vardag inom programmet.

Get in touch:

 
Education // Student Life Socionomutbildningen
Student Life Socionomutbildningen
Education // Student Life Socionomutbildningen
Cooperation // Education Socionomutbildningen
Cooperation // Education Socionomutbildningen
Education // Projects Socionomutbildningen
Alumni // Education Socionomutbildningen
Alumni // Events Socionomutbildningen
Education // Events Socionomutbildningen
 
1 2 3 4