Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet

Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet är ett nätverk för lektorer, socionomstuderanden och ergoterapistuderanden tillsammans med den tredje sektorns aktörer inom området. Nätverket bildades som en fortsättning på Livskvalietprojektet.

Get in touch:

 
Cooperation // Projects // Research Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Events // Projects // Research Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Projects Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Projects Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Events // Research Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Projects // Research Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Alumni // Research // Student Life Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Research Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet
Projects // Research Samarbetsnätverket inom funktionshinderområdet