Henrik Wolff

Mitt namn är Henrik Wolff och jag är Arcadas rektor. Jag bloggar om frågor som gäller högskolor i allmänhet och högskolepolitik i synnerhet.

Get in touch: