Camilla Wikström-Grotell

Jag svarar jag för att Arcadas utbildning håller en hög kvalitet med grund i aktivt lärande samt flexibel och effektiv studiegång. Jag skriver om studierelaterade frågor i högskolans vardag, på samhällsnivå och ur internationell synvinkel.

Get in touch:

 
Education Camilla Wikström-Grotell
Education Camilla Wikström-Grotell
Education Camilla Wikström-Grotell
Cooperation // Education Camilla Wikström-Grotell
Events // Research Camilla Wikström-Grotell
Education // Research Camilla Wikström-Grotell
Education Camilla Wikström-Grotell
Education // Student Life Camilla Wikström-Grotell
Education // Research Camilla Wikström-Grotell