Student Life

Vote! EU-election 25.5.2014

May 22, 2014

+1

Hej du som studerar på Arcada!

Som du säkert har märkt så är Europaparlamentvalet 2014 på kommande. Förhandsröstningen har börjat och den officiella valdagen är på söndagen 25.5. Varför bör man då rösta?

Vi lever i en allt globalare värld där internationellt samarbete i otaliga frågor spelar en central roll gällande EU:s och hela världens utveckling. EU har till grund och botten varit ett Europeiskt fredsprojekt efter andra världskriget. Trots att den knepiga ekonomiska situationen inom EU-området är det tema som nuförtiden ofta kommer upp via medier, är det är bra att komma ihåg att finanspolitik har mycket starka samband med teman kring fred och människors vardagliga välfärd. Det är bra att komma ihåg att finanspolitik har mycket starka samband med teman kring fred och människors vardagliga välfärd.

Den Europeiska unionen bör ta i hänsyn sina invånares välfärd från flera olika synvinklar. Finanspolitik, socialpolitik och till exempel miljöpolitik är centrala arbetsfält och verktyg för att trygga människors välfärd. I Europaparlamentsval är det centralt att rösta enligt parti, inte endast enligt enskild kandidat. Detta beror på att Finlands politiska partier väljer att forma politiska grupperingar med andra länders partier inom EU-parlamentet. Dessa grupperingars röstmakt i beslutsfattande formas enligt deras storlek.

Europarlamentarikerna befattar beslut om vilka värderingar Europeiska unionen riktar sig på, hurdana direktivförslag som verkställs, de aktuella tyngdpunkterna inom politiska agendan och grundligen, beslut som dagligen påverkar oss i Finland.

Du lever i ett EU som formar din vardag – var med och forma ditt EU!

EU behöver din röst!

Sustainability, equality, freedom, cooperation, immigration, globalization, economics, human rights and environmental issues. The European Union makes decisions regarding political themes such as these. The EU makes decisions regarding your every-day life – be a part of shaping our joint EU! Vote in the European Parliament election on the 25th of May!

Written by: Touko Niinimäki