Student Life

FMG – vad är det?!

September 11, 2017

Att börja studera innebär inte bara nya vänner, lärare och studier det innebär också att lära sig ett nytt språk; “Arcadiska”. Ordförrådet byggs upp av bl.a. gulis, gamyl, CW och GG, men jag ska nu förklara FMG – Fullmäktige.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är kårens högsta beslutsfattande organ. I praktiken betyder det att där sitter vi studerande som tycker om att säga vad vi tycker och vi som gärna är med och bestämmer. Tillsammans gör vi vårt bästa för att alla studerande vid Arcada ska ha en så bra studietid som möjligt. Det är t.ex. tack vare FMG som vi kan dricka kaffe från Starbucks!

Är man intresserad av att vara med och påverka och få veta vad som händer samt har lite intresse för politik, studierelaterad sådan (studiestöd!) är detta mötena man ska komma på!
Nästa möte infaller den 14.9 kl 18.00 i Arcadas lilla auditorium (F249). Alla kårens medlemmar är välkomna och det bjuds på kaffe och kex! 🙂

Alla får vara med och lyssna och prata på mötena, men endast delegater får rösta. Varje höst hålls val och specialföreningarna (Commedia, HanSe, HoSK och TLK) och ibland andra bildar valförbund så att man tillsammans samlar röster. Om man vill stå obunden går det också bra. Tänk politiska val fast enklare. I år är sista dagen för att ställa upp den 25.9 – ganska snart, men tveka inte även om du är gulis. Alla får ställa upp!

Vet du inte vart du hör eller har du fler frågor om detta? Mer info hittar man på asken.fi/fullmaktige men det går lika bra att fråga mig, som i år är ordförande. Jag heter Hanna Lindholm och nås enklast på hanna@asken.fi Hoppas vi ses den 14.9!

Arcada studerandekår – ASK Fullmäktige 2017 genom fullmäktigeordförande Hanna Lindholm

Bilden är från när ASK deltog i demonstration mot nedskärningar i studiestödet 2016