Student Life

Board 2017: Roni

March 29, 2017

+3

Roni är mitt namn och jag är Annikas högra hand aka. vice ordförande. Till mina ansvarsområden inom ASK hör att hålla koll på intressebevakningen. Just nu främst högskolepolitik och sammarbete med andra kårer i huvudstadsregionen. Då jag hinner med studier läser jag energi- och miljöteknik, just nu på andra året.

Om du skulle vara någon från Mumin vem skulle du vara?
Snorken.

Vad är den mest fascinerande plats du har rest till?
Käringmossens avfallssorteringscenter.

Favorit finsk artist?
Sås & kopp

Om du skulle laga en rätt för att imponera på någon, vad skulle du laga?
En ordentlig gryta.

Den bästa boken du har läst?
Min favorit är Hitchikers guide to the galaxy.

Varför ville du komma med i ASK styrelse?
På denna fråga finns flera svar och en av dom är att jag var på rätt ställe fel tid.

Var ser du dig själv om 5 år?
Det är ett problem som framtidens jag får svara på. Ps. jag litar inte på honom helt fullt med sånthär så hoppas inte för mycket på ett svar.

Beskriv dig själv som barn med 5 ord.
Nyfiken pojke på fel plats.

Vad är ditt favoritgodis?
Suffeli

//

Roni is my name and I’m second in command at ASK. My main responsibilities are student interests mainly student-politics and co-operation with other student unions in the metropolitan area. When I actually have time to be at school I study energy- and environmental engineering now on the second year.

If you would be someone from Moomin, who would you be?
Snork.

What’s the most fascinating place you have traveled to?
Ämmässuon waste sorting center.

Favourite Finnish artist?
Sås & kopp

If asked to cook a dish to impress, what do you prepare?
A proper stew.

The best book you have read?
My favorite is hitchhikers guide to the galaxy.

Why did you want to join the ASK board?
A question I will answer differently if am a 100% truthful lets just say that I was in the right place at the wrong time.

Where do you see yourself in 5 years?
That’s a problem for future me to answer. ps. I don’t trust him much with these kind of things so don’t hope to much for an answer.

Describe yourself as a child in 5 words.
Curious kid often purposefully lost.

Whats your favorite candy?
Suffeli