Student Life

Board 2017: Janina

April 12, 2017

+2

Jag är Janina Höglund. Är ansvarig för evenemang & kommunikation, planerar och fixar evenemang. Är andra årets socionomstuderande.

Om du skulle vara någon från Mumin vem skulle du vara?
Jag skulle säkert vara en blandning av Lilla My och Muminmamman. Liten med temperament men snäll.

Vad är den mest fascinerande plats du har rest till?
Ett ställe kan jag knappast säga, det finns så många som är fina på sitt sätt som t.ex. Island, Thailand, Amerika… Och jag hoppas jag kommer att få se många fler ännu.

Favorit finsk artist?
Younghearted är ganska bra.

Om du skulle laga en rätt för att imponera på någon, vad skulle du laga?
Om jag skulle vilja imponera någon med mat.. Vet inte, har aldrig försökt göra det.. Min svampsoppa är ganska god.

Den bästa boken du har läst?
Jo Nesbøs böcker om Harry Hole är bra.

Varför ville du komma med i ASK styrelse?
För att lära mig nytt och att kunna vara med och påverka.

Var ser du dig själv om 5 år?
Jag har studerat färdigt, har jobb och planerar på nästa utomlands resa.

Beskriv dig själv som barn med 5 ord.
Envis, kräsen, snäll, jag-själv och utåtriktad.

Vad är ditt favoritgodis?
Choklad, fastän choklad och godis är två skilda saker..

//

I´m Janina Höglund, in the board respond of events & communication, I plan and fix the events. I´m a second year student at social studies.

If you would be someone from Moomin, who would you be?
I think I would be an combination of Little My and Moominmamma.. Tiny and temperamental but kind.

What’s the most fascinating place you have traveled to?
I don’t think I can name one place, there are so many beautiful places in their own way such as Iceland, Thailand, America.. And I hope that I can see many more in the future.

Favourite Finnish artist?
Younghearted is pretty good.

If asked to cook a dish to impress, what do you prepare?
If I would like to impress someone with food.. I don’t know, I’ve never tried to do that.. My mushroom soup is pretty tasty.

The best book you have read?
Jo Nesbø’s series of Harry Hole are good.

Why did you want to join the ASK board?
To learn new things and to get to make an impact.

Where do you see yourself in 5 years?
I’m finished with school, have a job and planning on my next trip.

Describe yourself as a child in 5 words.
Stubborn, picky, kind, me-myself and outgoing.

Whats your favorite candy?
Chocolate even if chocolate and candy are two different things..