Student Life

Board 2017: Atte

April 4, 2017

+3

Atte Kola 22 år från Jeppis, tutoransvarig i ASKs styrelse, studerar till Kulturproducent.

Om du skulle vara någon från Mumin vem skulle du vara?
Sniff.

Vad är den mest fascinerande plats du har rest till?
Italien.

Favorit finsk artist?
Bob Malmström.

Om du skulle laga en rätt för att imponera på någon, vad skulle du laga?
Hemlagad pizza.

Den bästa boken du har läst?
Torka aldrig tårar utan handskar.

Varför ville du komma med i ASK styrelse?
Var med i Vasa Nations styrelse 2016 och ville gå med i ASK styrelsen 2017, höja synligheten för Kulturproducentstuderanden.

Var ser du dig själv om 5 år?
Jobbar på diverse musikfestivaler, konstevenemang etc. hoppeligen fastanställd nånstans.

Beskriv dig själv som barn med 5 ord.
Livlig, glad, påhittig, nyfiken , kreativ, söt.

Vad är ditt favoritgodis?
Sirkusaakkoset.

//

Atte Kola 22 years old from Jeppis, in charge of tutoring on the board of ASK, studying Cultural Management.

If you would be someone from Moomin, who would you be?
Sniff.

What’s the most fascinating place you have traveled to?
Italy.

Favourite Finnish artist?
Bob Malmström.

If asked to cook a dish to impress, what do you prepare?
Home-made pizza.

The best book you have read?
Don’t Ever Wipe Tears Without Gloves.

Why did you want to join the ASK board?
Was on the board for Vasa Nation in 2016 and wanted to join the ASK board in 2017, raising the visibility of Cultural Management students.

Where do you see yourself in 5 years?
Working at various music festivals, art events, etc. hopefully a full-time employee somewhere.

Describe yourself as a child in 5 words.
Lively, cheerful, resourceful, curious, creative, cute.

Whats your favorite candy?
Sirkusaakkoset.