Student Life

Board 2017: Annika

March 21, 2017

+2

Annika är namnet och studerar turism för 4:e året. I år fungerar jag som ASKs ordförande. När jag inte springer på möten eller skolningar kan ni hitta mig antingen på Cor-huset eller på olika studerandefester.

Om du skulle vara någon från Mumin vem skulle du vara?
Jag skulle definitivt vara Lilla My, eftersom vi båda är väldigt viljestarka och sarkastiska men ändå rättvisa och vänliga.

Vad är den mest fascinerande plats du har rest till?
PA-PA-PAMPAS

Favorit finsk artist?
Gillar inte finsk musik så mycket men min dirty little secret är både HIM och The Rasmus eftersom en liten Annika hade stor crush på både Ville Valo och Lauri Ylönen.

Om du skulle laga en rätt för att imponera på någon, vad skulle du laga?
Antingen en god vegetarisk pasta eller en laxrätt med asiatiskt inflytande.

Den bästa boken du har läst?
Antingen Alkemisten eller Zahir av Paulo Coelho

Varför ville du komma med i ASK styrelse? 
Efter att ha varit styrelseaktiv I egna ämnesföreningen kändes det som ett naturligt steg att pröva sig på kårverksamheten.

Var ser du dig själv om 5 år?
Hoppeligen skulle man jobba med antingen evenemang eller konferenser, ett stort plus om detta skulle ske utomlands.

Beskriv dig själv som barn med 5 ord.
Tyst bara då man sov.

Vad är din favorit godis?
Sura fruktgodis!

//

Annika is the name and I’m studying tourism for the 4th year. I’m the chair person of the board aka the boss lady for this year. When I’m not at meetings u can find me either at the Cor-house or at different student parties.

If you would be someone from Moomin, who would you be?
I would definitely be Little My, because we both are very strong minded and sarcastic but also fair and friendly.

What’s the most fascinating place you have traveled to?
PA-PA-PAMPAS

Favourite Finnish artist?
I don’t like finnish music that much, but my dirty little secret is both HIM and The Rasmus since little Annika had a huge crush on both Ville Valo and Lauri Ylönen back in the days.

If asked to cook a dish to impress, what do you prepare?
Either a really good vegetarian pasta dish or a salmon dish with Asian flavors.

The best book you have read?
Either The alchemist or Zahir by Paulo Coelho

Why did you want to join the ASK board?
After being active in my own student association it felt like a natural step to be on the ASK board.

Where do you see yourself in 5 years?
Hopefully working with either event planning or as a conference hostess. A big plus if this would happen abroad.

Describe yourself as a child in 5 words.
Quiet only when I slept.

Whats your favorite candy?
Sour fruit candies!