Events

Studieåret inleddes med glad inskriptionsfest

September 1, 2017

-1

Den sista augusti samlades över 300 personer för att fira öppningen av Arcadas tjugoandra läsår. Årets inskription kändes lite extra högtidlig, eftersom festligheterna signalerade slutet på en tidsperiod och början på en ny. Efter 23 år som rektor var det dags för Henrik Wolff att för sista gången välkomna nya studenter, tutorer, studentföreningarnas styrelser, medarbetare och inbjudna gäster – bland dem även Arcadas nya rektor Mona Forsskåhl som fick vara med om sin första inskriptionsfest.

Inskriptionen inleddes traditionsenligt med Arcadafanfaren och styrelseordförande Arne Wessbergs hälsningsord. Sedan var det rektor Henrik Wolffs tur att öppna läsåret 2017-2018 och i sitt öppningstal betonade han vikten av högklassig utbildning, forskning och innovation i vårt föränderliga samhälle. Wolff talade även om hur studietiden är ett första steg in i vuxenlivet, en tidsperiod då man lär sig om självständighet, gemenskap och ansvar. ”The more you do, the more you get done”, hälsade rektorn de nya studenterna.

Festtalet hölls i år av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori som talade om Helsingfors som studiestad. Högskolestuderande är viktiga för stadens dragningskraft och livskraft, poängterade Vapaavuori och lyfte fram vikten av samarbete mellan Helsingfors och utbildningssektorn.

Studerandekårens hälsning framfördes av ordförande Annika Eskman och hon talade om hur Arcada gett henne professionellt kunnande, nyfikenhet och självförtroende inför arbetslivet. Mellan talen bjöd Akademen på sång och producentskapsstuderande Daniela Holm från 100 min 100 år presenterade vårens stora samarbetsprojekt inom mediekultur.

Efter den inledande ceremonin i auditoriet fortsatte festligheterna i ledigare tecken på stora torget, där det bjöds på mat och dryck. Det här året gick smakerna i enlighet med Finland 100 jubileumsåret till ära. Det var glädjande att se hur både nya och gamla bekanta fyllde torget med prat och skratt – efter de tysta sommarmånaderna är Arcadahuset äntligen fyllt med liv igen!

Om du missade inskriptionen kan du bekanta dig med talen här:

Arne Wessberg, styrelseordförande
Henrik Wolff, rektor
Jan Vapaavuori, Helsingfors borgmästare
Annika Eskman, styrelseordförande, Arcada studerandekår – ASK

Vi tackar för en trevlig fest och önskar alla ett fantastiskt nytt läsår!