Cooperation, Projects

Spelar enskilda åtgärder någon roll för klimatförändringen?

February 16, 2016

Har du funderat på vilken betydelse en människa har för klimatförändringen eller har du bara ryckt på axlarna åt Finlands klimatmål och tänkt att endast utsläpp i Kina eller USA verkligen spelar någon roll? Underskatta inte dina egna gärningars effekt.

Ibland kan man fundera på vilka effekter egna klimatgärningar har. Faktum är dock att klimatet förändras eftersom vi förändrar det. Medelfinländarens koldioxidavtryck är omkring tio ton koldioxid medan medelvärdet i världen är hälften av detta – även enligt de högsta uppskattningarna.

Det är onekligen viktigt att också påverka stora strukturer som påverkar människornas utsläppsmängder. Kollektivtrafikens omfattning, tillgång till goda vegetariska måltider och metoden att producera fjärrvärme är exempel på stora frågor som kan påverka vår allas koldioxidavtryck. Det är dock få som ensam på en gång kan göra någon stor förändring, utan var och en av oss ska vidta enskilda åtgärder för att åstadkomma en stor effekt.

Våra klimatvänliga val förbättrar jordklotets välbefinnande, men de är också viktiga för vårt eget välmående. I ett välbärgat land som Finland ökar välbefinnandet inte längre genom att öka det materiella välståndet utan genom att vidta betydelsefulla åtgärder. När du är en del av lösningen, inte en del av problemet, är du också lyckligare.

Vad kan du då göra? Flytta till en stuga i vildmarken, äta bär och kottar och andas så sparsamt som möjligt? Nej då, det finns en enklare lösning på problemet. Trots att klimatförändringen är en allvarlig fråga, kan du också genom det nya roliga Climate Match-testet som tagits fram av HRM:s Klimatinfo ta reda på vilka vardagsval som har betydelse. Passa på att utföra det snabba testet på tre språk exempelvis med din mobil på www.climatematch.fi.

Snygga Climate Match-overallmärken delas ut till alla deltagare i testet på Arcada i morgon 17.2 kl. 11-14. Vår högskola deltar – i likhet med de övriga högskolorna i huvudstadsregionen – i Climate Match-kampanjen.