Events, Student Life

Solig festdag på Arcada då vårens examinander firades

June 20, 2017

Den här våren har 235 studenter utexaminerats från Arcada och en vacker junieftermiddag hade vi den stora glädjen att få fira våra nyblivna alumner. I examensceremonin deltog 110 examinander som kommit för att ta ett sista farväl av studietiden och vårt campus.

Examensceremonin är en dag av feststämning, stolthet och glädje – en dag då man får gratulera sig själv till resultatet av flera års hårt arbete. När vi frågar våra examinander vad de tar med sig från sin tid på Arcada brukar de nämna mängder av ny kunskap, inspirerande erfarenheter och vänner för livet. Det tror vi man kommer långt med!

Rektor Henrik Wolff inledde ceremonin med sin hälsning till examinanderna. Det är dags att vandra ut genom högskolans portar för att göra er hörda, göra skillnad och bidra till en bättre morgondag, sa Wolff. Han tog upp högskolans viktigaste uppgifter och poängterade att examinanderna utbildas för arbetsmarknaden, men även för att skapa arbetsmarknaden. Utbildningen ska ha fokus på hela arbetskarriären, inte bara den första arbetsplatsen, sa rektorn i sitt tal.

Wolff nämnde även alumnernas roll i att bidra till att lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför, som klimatförändring, global uppvärmning, tillgång till energi och rent vatten, åldrande befolkning, pandemier och folkförflyttningar. Kära alumner, ni har stora förväntningar på världen och den har stora förväntningar på er, avslutade rektor Henrik Wolff sitt tal.

Ceremonin fortsatte med ett somrigt musikuppträdande och sedan följde rektorns och prefekternas gratulationer och utdelning av alumndiplom. Examinandernas tal framfördes av ingenjör Markus Sjöholm och Charlotta Jakobsson, HYH International Business Management, representerade alumnerna.

Även om det är med glädje och stolthet vi ser våra examinander vandra ut i arbetslivet måste vi ändå erkänna att vi kommer att sakna er. Våra varmaste gratulationer till examen och ett stort lycka till i era framtida karriärer!

Här hittar du namnen på alla vårens examinander.