Cooperation, Education

Samarbete inspirerar studenter och lärare

March 28, 2017

Våren är här! Ett vårtecken är att studenter nu genomför sina praktiker och flera av dem – i slutskedet av sina utbildningar – nu kämpar för att få alla studier klara för att utexamineras till sommaren. Då ska de vara förberedda på att ta steget ut i arbetslivet. Den nyutexaminerade alumnen har redan under studierna fått en inblick i arbetslivet – och inte bara genom praktiken, utan även genom samarbetsprojekt.

Det får mig att tänka på en diskussion med en lärarkollega häromdagen, då det kom fram hur läraren ser på samarbetet med alumner. Vi diskuterade lärarens syn på externa uppdrag i kurser, projektsamarbeten och examensarbeten.

”Studenten får insyn in hur man jobbar inom branschen i olika organisationer, arbetsstilar och motiveras av verkliga uppdrag. Det är ett sätt att förbereda studenterna för arbetslivet. De får en förebild i arbetslivsrepresentanten.”

För studenternas del handlar det dels om att deras arbetslivskompetenser växer och utvecklas. De lär sig genom ”learning by doing”, får en bredare insyn i hur man jobbar inom hens egen bransch och lär sig att både ge och få respons. De är mitt i studierna, är öppna för nya sätt att se på ett uppdrag och de kommer med fräscha idéer och utvecklingsförslag. Det är också givande för uppdragsgivaren att få en inblick i hur unga tänker idag.

Det handlar också om att externa uppdrag är mer motiverande och intressanta för studenterna än att enbart jobba teoretiskt eller med hypotetiska uppdrag. Tanken på att hens idé, utvecklingsförslag eller kommentar kanske kan förändra något i arbetslivsrepresentantens uppdrag är mycket inspirerande. Att de tillsammans utvecklar något nytt motiverar till kreativitet och att tänka i nya banor. Det företagsamma sättet att jobba och att jobba i team mot ett gemensamt mål leder till att studenterna bidrar med olika synvinklar på samma uppdrag. Det är sällan en och samma brief ger likadana idéer, det finns alltid olika vinklingar.

För lärarnas del är det inspirerande att se hur studenterna motiveras, blir inspirerade och utvecklas i samverkan med externa samarbetsparter. Ibland leder det till att studenter vill grunda egna företag, ibland ger det dem en insyn i olika arbetsstilar och uppmuntrar till intraprenörskap och kreativitet.

Lärarna och studenterna tackar för uppdrag som kommer in – de är mycket värdefulla. Om du har ett uppdrag till studenter – ta då kontakt!

Soliga hälsningar,
Alumnkoordinator Mia