Alumni, Cooperation

Nya möjligheter för givande alumnsamarbeten!

September 5, 2017

Förra veckan firade vi läsårsstart med Inskription – vilken härlig dag och stämning! Vi välkomnade både nya och gamla studenter och det är fint att se Arcada huset fyllas med ivriga och motiverade studenter igen.

Den här hösten introducerar examensansvariga Pamela Gray en ny arbetslivsrelaterad kurs inom nursing-utbildningen om inkludering och mångfald. Kursens mål är att studenterna ska få en djupare förståelse för den finländska arbetslivskulturen, hur de söker jobb i Finland och de erbjuds även möjlighet till jobbskuggning med alumner. Vi har redan kommit i kontakt med några intresserade som vill stöda studenterna. Jobbar du inom vårdsektorn och vill stöda dagens studenter? Om du har intresse att ställa upp för en student inom nursing-utbildningen, t.ex. genom att hen följer med dig på jobbet under en halv eller hel dag – tag då gärna kontakt med oss!

Under kursen arrangeras även en gemensam dag för både de finländska och internationella studenterna – ”Nursing day”. Under dagen bekantar sig studenterna med varandra över kulturgränserna för en starkare gemenskap och att bygga upp sitt nätverk. Alumner delar även med sig av sina erfarenheter från arbetslivet. Det är inte första gången det arrangeras evenemang med fokus på att sudda ut kulturgränser på Arcada. T.ex. har utbildningen inom företagsekonomi goda erfarenheter gällande integrering. För några år sedan gjordes en studieplansförändring inom utbildningen, där första studieåret och basstudier går på engelska och alla studenter – oberoende om de är finlandssvenska eller internationella – studerar sida vid sida. Inom t.ex. kursen Arcada 360 åker alla ca. 140 studenter iväg på en studieresa till Stockholm. Under kursen jobbar studenterna bl.a. med kommunikation, presentationer och att bygga nätverk. Ett av målen för kursen är att bygga upp ett nätverk inom sin årskurs. Det här sker ofta över språkgränsen och har varit en lyckad förändring i studierna. Många studenter har lyft upp hur fint och berikande det är att lära känna varandra över kulturgränserna.

På Arcada vill vi erbjuda alumner och studenter möjlighet att mötas, genom olika samarbetsformer och evenemang. Och som vanligt vill jag påminna om att ifall du och din organisation har behov för ett projekt eller uppdrag om examensarbete, praktik eller dylikt hör då av dig. Vi ser fram emot nya uppdrag och givande samarbeten. De externa uppdragen eller gästföreläsningarna är mycket inspirerande för studenterna. Om du vill dela din expertis, eller komma och berätta din story om hur det gick sedan – så är vi alltid glada att bjuda in dig som gästföreläsare. Du kan alltid ta kontakt via alumn@arcada.fi ifall du vill veta mera.

Höstens första evenemang närmar sig också, där du har möjlighet att nätverka med andra alumner, studenter och personal. Anmälan till evenemangen öppnar snart och vi välkomnar t.ex. alla alumner till Arcada Masters School proudly presents: Anssi Tulenmäki – Licence to act differently den 11 oktober, ingenjörer är välkomna till en inspirationskväll tillsammans med DIFF på Arcada den 25 oktober och medianomutbildningens 20–års fest arrangeras den 16 november. Reservera datum redan nu och håll utkik efter inbjudan – hoppas vi ses i vimlet!

Ha en bra vecka!
/Mia, alumnkoordinator