Education, Events

Möjligheternas framtid

January 24, 2017

Examensceremonin är en dag som fyller högskolan med framtidstro och förväntan inför framtiden – Stora torget fylls av leenden, glada skratt och skålar. Det är en dag som sätter punkt för ett skede i livet och öppnar dörren för det följande – en framtid full av möjligheter.

I fredags var det ett 80-tal nyblivna alumner som deltog i examensfestligheterna på Arcada. I sitt tal till de utexaminerade poängterade rektor Henrik Wolff vikten av utbildning och spridning av kunskap för en hållbar framtid och ett hållbart samhälle. Högskolan ska ge sina studenter den bästa av utbildning, men utöver det handlar högskolans uppdrag om att bidra till att lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför, bl.a. klimatförändring och uppvärmning, tillgång till energi och rent vatten, åldrande befolkning i västvärlden, folksjukdomar och pandemier.

Till varje högskola hör även att skapa ny kunskap med forskning, utvecklingsarbete och innovationer. Det gör Arcada också. I det här jobbet har studenterna och framförallt alumnerna en viktig uppgift som förmedlare av ny kunskap till praktisk verklighet i samhället och i näringslivet.

Det är lätt att se hotbilder och orosmoment i dagens värld. Det är ändå skäl att lyfta blicken och komma ihåg vilka betydande framsteg utbildning och forskning bidrar till i världen. Låt oss vara optimister och tro på att förståelsen för att en hållbar framtid bara kan bygga på kunskap, bildning, tolerans, forskning och nyskapande innovationer och ett öppet samhälle ökar.

Vi på Arcada gratulerar alla utexaminerade och önskar lycka och framgång i både yrkeskarriären och livet! En yrkeshögskoleexamen innebär möjligheter i livet och för att låna rektor Henrik Wolffs ord – nu kan ni stolt säga att ”Jag har tagit min examen från Arcada – landets bästa yrkeshögskola!”.

/Gunilla