Events, Projects

Luciafest för alla – på webben

November 26, 2014

+2

Arcada har antagit Yles utmaning och deltar i den rikstäckande Använd hjärtat -kampanjen, som går ut på att unga motarbetar ensamhet bland äldre. För Arcadas del handlar det om bl.a. event på högskolan, program på äldreboenden och även ett event tillgängligt för alla på webben.

I år ordnar Arcada och Prakticum en gemensam Luciafest. Lucia uppträder tillsammans med Arcadas egen kör, Arkören, under ledning av dirigent Denice Villikka. I år öppnar vi även upp högskolans traditionella Luciafest för alla – på webben. Arcadas mediekulturstudenter filmar eventet och den sänds live på webben. Så surfa in till Inside Arcada fredagen den 12 december kl. 8.30 och ta del av Lucias glädje och ljus!

Men det är inte slut där när det gäller vårt engagemang i Använd hjärtat. Arcadastudenter ordnar även olika program för äldre. Våra studenter i fysioterapi och ergoterapi ordnar hälsofrämjande program på Folkhälsans äldreboende i Vanda och turismstudenterna ordnar en “jorden runt”-resa åt pensionärer på Virekoti.

Använd hjärtat är en fin utmaning. Jag hoppas att många av oss tar oss an utmaningen och sprider värme och glädje i vår omgivning! Årets luciasändning hittar du här.

/Gunilla

PS På bilden ser du Arcadas skönsjungande Luciafölje från i fjol.