Cooperation, Research

Kommunikation och mentorskap: några tips

February 14, 2019

Då du går in i ett mentorskap gör du det frivilligt, för att få svar på frågor och för att du vill utvecklas som människa. Du kanske hakar på för att lära dig något nytt och få nya kontakter eller en ny vän. Mentorskap handlar bland annat om förtroliga samtal där man delar erfarenheter och tankar som man kanske inte delar med någon annan. Det är viktigt att lägga upp riktlinjer för hur ni vill att samarbetet ska fungera.

Var närvarande i samtalet – sätt undan din telefon. Lägger du den på bordet bredvid er signalerar du kanske att du inte är riktigt här och nu, att du väntar ett meddelande eller samtal från någon annan och att samtalet du har inte är så viktigt för dig. Tänk på följande frågor: Hur ger vi respons till varandra? Tänker du på att bekräfta den andra personens känsla då du ger respons? Vilka kanaler använder vi för att hålla kontakt mellan träffarna? Och hur ofta är det ok att ta kontakt mellan möten? Det här är frågor som det är bra att ta i beaktande för att minska risken för missförstånd som kan leda till att relationen inte fungerar.

I samtalet är det viktigt att tänka på hur vi lyssnar på vår samtalspart. Ofta när vi lyssnar så lyssnar vi inåt, utan att höra vad samtalsparten säger. Du funderar kanske på vad du ska svara i stället för att fokusera på vad personen egentligen säger. Har du tänkt på en hurdan lyssnare du är? Är det viktigt för dig att ställa en bra fråga, att snabbt ge ett smart svar eller stannar du upp en stund och begrundar för dig själv vad personen egentligen säger? Då du verkligen lyssnar är det också lättare för dig att ställa följdfrågor.

I möten är det bra att försöka läsa in sin samtalspart som helhet – hur ser kroppsspråket ut? Lyssnar du gärna till en person som ger ett slutet intryck med armarna i kors? Och en person som inte ser dig i ögonen – inger hen ett förtroligt intryck? Tänk också på dynamiken i diskussionen. Vem talar mest? Det är bra att sträva efter balans och att båda parter hörs och får höras. Ställ frågor och var nyfiken på varandra! Ärliga och uppriktiga frågor fungerar bäst – var rakt på sak. Det är något av en kliché, men inom mentorskap stämmer det verkligen att det inte finns några dumma frågor. Så ställ din fråga kort och kraftfullt.

Alexandra rekommenderar: I slutet av varje samtal är det bra att ta tid för reflektion. Reflektera över samtalet – vad lärde jag mig idag? Var tar jag med mig från det här samtalet? Kom jag till någon insikt? Vad var jag nöjd med, vill jag att vi diskuterar något mer på djupet nästa gång? De här frågorna kan föra dig till en djupare självkännedom och insikt.

Skribenter:
Mia Ingman, chef för externa relationer, Arcada
Alexandra Ohls, ICF Associate Certified Coach (ACC), AO Coaching & Consulting

Blogginlägget är för dem som jobbar med sin mentor i Arcadas mentorprogram, som stöd för mentorskapet eller som stöd i förtroliga samtal.