Events

Glädjens dag på Arcada – dimissionsfest

December 20, 2013

I dag har över femtio studenter utexaminerats från Arcada. På denna glädjens dag gav rektor Henrik Wolff de utexaminerade några vishetens ord på den fortsatta resan. Ord som väcker tankar hos var och en av oss. Han talade om betydelsen av bl.a. ansvar, kunskap, nyfikenhet och vilja. Han uttalade även sitt hopp om att de utexaminerade sätter den kunskap som de fått genom åren på Arcada i arbete och poängterade vikten av att fortsättningsvis vara nyfiken och brinna av iver för att utforska det nya och det okända.

Henrik pratade även om lycklighet och utmaningar.
– Riktigt lycklig blir man bara då man överträffar sig själv. Då man ”tvingas” att utföra något som man säkert inte kan uppnå, men ändå gör det. Jag hoppas att vi i Arcada någon gång har lyckats utmana er på allvar. Jag uppmanar er också att nu då ni går ut ur detta hus, ut i det verkliga livet, ska våga utmana er själva. Aktiva, nyfikna och kunniga mänskor har arbete. Och är dessutom lyckliga.

Till slut önskade Henrik Wolff alla lycka och framgång! Företagsamma, nyfikna och språkkunniga arcadaner står högt i kurs på arbetsmarknaden.