Alumni, Events

En inspirerande kväll för ingenjörer

November 20, 2017

En onsdag i oktober samlades ingenjörer till inspirationskväll på Arcada. I år var det tredje gången som DIFF och Arcada bjöd in alumner, studerande och personal från Arcada och Tekniska Läroverket till alumnkväll. Ett fyrtiotal deltagare samlades till mingel och mat i gott sällskap.

Inspirationskvällens tema ”Håller vi på att bli levande begravda?” presenterades av Björn Stenholm som har arbetat som utbildare, utvecklare, förändringsagent, facilitator med flera internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund över 25 år. Björn gav tips och tankeställare kring effektivitet, produktivitet, proaktivitet och lyssnande. För att kunna välja rätt i dagens arbetsliv med förändrade krav och knappt om tid behöver man kunna stanna upp ibland och tänka efter innan man agerar. Björn presenterade också upplägget för den utbildning, ” Arbetslivets verktygslåda: Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen”, som DIFF ordnar för sina medlemmar i Helsingfors och i Vasa år 2018.

Under kvällen presenterade också utbildningsansvariga Mirja Andersson vad som är aktuellt inom ingenjörsutbildningen på Arcada och ombudsman Emilia Juslin vad som är på gång på arbetsmarknaden och inom DIFF. Kvällen inleddes och avslutades med mingel bland nya och gamla bekanta samt tilltugg med influenser av temat Finland 100 år. Tack till alla som deltog och hoppas att vi ses på nästa alumnkväll igen!

Text: Emilia Juslin, ombudsman på DIFF – Ingenjörerna i Finland